Automatyczne sortery wzmocnią sieć logistyczną Poczty Polskiej.  Rusza postępowanie na zakup trzech nowoczesnych maszyn
Logistyka

Automatyczne sortery wzmocnią sieć logistyczną Poczty Polskiej. Rusza postępowanie na zakup trzech nowoczesnych maszyn

Poczta Polska rozpoczyna jedną z najważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat. Właśnie uruchomiono postępowanie na zakup 3 nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych maszyn sortujących. Maszyny pozwolą na efektywne sortowanie rosnącego wolumenu paczek. W ramach realizacji nowej strategii, Poczta Polska planuje przeznaczyć aż 1,2 mld zł na inwestycje w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i rozbudowy architektury swojej sieci logistycznej.   

Nowoczesne sortery posłużą do opracowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w sortowniach we Wrocławiu, Lisim Ogonie (pod Bydgoszczą) i Lublinie. Automatyzacja Poczty Polskiej jest jednym z kluczowych działań, zaplanowanych i ujętych w strategii Spółki na lata 2021–2023. W celu optymalizacji procesów logistycznych i rozwoju usług na rynku KEP, a także dostosowania procesów do rosnących oczekiwań klientów, Spółka inwestuje w nowoczesny park maszynowy.   

Poczta Polska rozwija swoją architekturę logistyczną. Spółka właśnie przystąpiła do wdrażania zmian strategicznych, które od kilkunastu lat były w Poczcie wyłącznie planowane, a teraz wymagają skutecznego wdrożenia – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej i dodaje  -  Rynek kurierski się zmienia. To jeden z trzech, oprócz logistyki i cyfryzacji, głównych obszarów strategicznych, w jakich chcemy się dalej intensywnie rozwijać i które, zgodnie z przyjętą Strategią do roku 2023, stanowią dla nas priorytet ściśle związany z nowymi inwestycjami. Od początku pandemii rozwój e-commerce skokowo przyspieszył i Poczta również przyspiesza swoje inwestycje, w myśl naszego hasła, że: „Świat się zmienia, a Poczta razem z nim”. Zakup nowych maszyn sortujących pozwoli na efektywniejsze obsługiwanie rosnących wolumenów przesyłek kurierskich. Naszym celem jest Poczta nowoczesna i efektywna, która spełnia oczekiwania swoich klientów. 

Nowe, w pełni zautomatyzowane maszyny do opracowywania przesyłek KEP, wyłonione w ramach ogłoszonego właśnie postępowania zakupowego, zasilą sieć logistyczną Poczty Polskiej. Wydajność nowych sorterów zaplanowano na poziomie od 8 do 11 tys. przesyłek na godzinę. 

Poczta Polska planuje, że pierwsza maszyna sortująca zostanie oddana do użytku jeszcze w 2022 roku we Wrocławiu – który obsługuje przesyłki przychodzące i wychodzące w ramach obszaru Dolnego Śląska. Sorter ma posiadać 190 tzw. ześlizgów dla przesyłek będących precyzyjnie rozdzielanych do poziomu punktów oddawczych i rejonów doręczeń.

W 2023 roku kolejne nowe sortery rozpoczną pracę w sortowni w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą (odpowiedzialnej za obsługę województwa kujawsko-pomorskiego) i sortowni w Lublinie (opracowującej przesyłki ze wschodniej części kraju, a także paczki transportowane koleją z Chin do Polski). Sorter w Lisim Ogonie będzie rozdzielał przesyłki dzięki 159 ześlizgom. Z kolei maszyna zaplanowana dla centrum logistycznego w Lublinie będzie dysponowała aż 178 ześlizgami. 

Powyższe sortery będą jednymi z najnowocześniejszych na rynku. Będą stanowiły także element wsparcia dla pozostałych obszarów (regionów).

Dążymy do tego, aby Poczta Polska Poczta stała się jeszcze nowocześniejsza, zarówno pod względem procesów i procedur operacyjnych, jak i posiadanej infrastruktury oraz parku maszynowego. Dzięki inwestycjom automatyzującym pracę, a w szczególności wspierającym procesy logistyczne, zwiększymy wolumen przesyłek opracowywanych automatycznie, gwarantując klientom jakość w zakresie terminowości, której obecnie oczekują – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.  

Nowe inwestycje przełożą się również na ergonomię i poprawę organizacji pracy w ramach poszczególnych sortowni poprzez zmianę sposobu realizacji procesu rozdziału przesyłek z obecnie wykonywanego przez pracowników na maszynowy. Kolejnym działaniem Poczty Polskiej, w ramach automatyzacji procesów logistycznych, będzie zakup sortera dla nowej sortowni WER Warszawa 2, którą Spółka planuje uruchomić w ramach Strategicznego Projektu Automatyzacji Sieci Logistycznej.  

Inwestycje Poczty Polskiej są m.in. odpowiedzią na systematycznie rozwijający się sektor e-commerce, który znacznie zwiększył swój udział w całym rynku zakupowym, realizowanym zarówno przez duże, jak i mniejsze podmioty. 

Jeszcze w tym roku Spółka zamierza przeznaczyć 400 mln zł na inwestycje m.in. w automaty paczkowe, cyfryzację, logistykę i automatyzację procesów.