Poczta Polska: pulsoksymetry, czyli informacje przydatne dla pacjentów covidowych
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska: pulsoksymetry, czyli informacje przydatne dla pacjentów covidowych

Kurierzy Poczty Polskiej dostarczyli już łącznie ponad 500 tys. pulsoksymetrów, a 220 tys. urządzeń zostało zwróconych. Odpowiednie i zgodne z instrukcją zabezpieczenie urządzenia przez ozdrowieńca dokonującego zwrotu jest kluczowe dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i płynnej kontynuacji programu doręczeń do kolejnych, potrzebujących pacjentów covidowych. Poczta Polska przypomina, że pulsoksymetry są dostarczane tylko tym pacjentom, którzy są zarejestrowani w programie DOM i którzy zostaną zgłoszeni przez jednostkę Ministerstwa Zdrowia np. lekarza pierwszego kontaktu.

Realizowana przez Pocztę Polską dystrybucja pulsoksymetrów odbywa się w ramach wdrożonego przez Ministerstwo Zdrowia programu Domowa Opieka Medyczna (DOM www.gov.pl/dom).   

Program DOM to system zdalnego monitoringu parametrów osób zarażonych COVID-19, których stan zdrowia pozwala na odbycie izolacji w domu. Umożliwia szybkie wykrycie pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni zostać skierowani na leczenie szpitalne. W ramach diagnostyki monitorowany jest poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. Pacjenci otrzymują pulsoksymetry, a także korzystają z sytemu do przekazywania i monitorowania danych w Centrum Kontaktu DOM, poprzez aplikację PulsoCare - dodatkowe informacje tutaj

Pacjenci powyżej 55. roku życia, którzy otrzymali potwierdzenie pozytywnego wyniku na COVID-19, zostają automatycznie objęci programem DOM. Pulsoksymetry dostarczy im kurier Poczty Polskiej, bezpośrednio po otrzymaniu takiego sygnału od jednostki realizującej program w obrębie Ministerstwa Zdrowia.  

Pacjenci, którzy nie ukończyli 55 lat, uzyskali pozytywny wynik na COVID-19 i obserwują postępujące pogorszenie stanu zdrowia – w celu skorzystania z monitoringu w ramach programu DOM, powinni wypełnić formularz PulsoCare. Po rejestracji, otrzymają potwierdzenie przystąpienia do programu i pulsoksymetr. 

Szczegółowa instrukcja dotycząca użytkowania pulsoksymetru jest dostarczana każdemu pacjentowi wraz z urządzeniem. W hermetycznej kopercie, w którą opakowany jest pulsoksymetr, pacjenci znajdą informacje i wskazówki dotyczące właściwego przygotowania urządzenia do zwrotu po zakończeniu kwarantanny.   

Poczta Polska, na mocy porozumienia z Ministerstwem Zdrowia, realizuje zarówno doręczenia, jak i zwroty pulsoksymetrów. Doręczenia pulsoksymetrów odbywają się drogą kurierską. W zakresie zwrotu urządzenia, ozdrowieńcy mają do wyboru jedną z dwóch możliwych opcji: odbiór przez kuriera lub udostępnione od lutego br. osobiste dostarczenie pulsoksymetru do jednej z 4 600 placówek, urzędów i filii PP (z wyłączeniem agencji pocztowych).  

Po zakończeniu izolacji, ozdrowieńcy powinni pamiętać o właściwym przygotowaniu pulsoksymetru do zwrotu. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z wymaganych do zwrotu elementów dostarczonego pakietu - np. koperty foliowej z etykietą zwrotną - pacjent powinien zgłosić ten fakt poprzez dedykowaną infolinię Ministerstwa Zdrowia, aplikację lub e-mail - informacje tutaj. Wówczas kurier, zanim poprosi pacjenta o włożenie urządzenia do bezpiecznej kasetki, przekaże ozdrowieńcowi odpowiednie opakowanie zwrotne.  

Odbiór pulsoksymetru, zarówno przez kuriera Poczty Polskiej, jak i pracownika placówki do której pacjent dostarcza osobiście urządzenie, następuje po potwierdzeniu poprawności opakowania pulsoksymetru zgodnie z instrukcją. Odpowiednie postępowanie ozdrowieńca dokonującego zwrotu, jest kluczowe dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i płynnej kontynuacji programu doręczeń do kolejnych, potrzebujących pacjentów covidowych.   

Dotychczas, w ramach realizacji umowy z Ministerstwem Zdrowia, Poczta Polska doręczyła już pond 500 tys. pulsoksymetrów, a 220 tys. zostało zwróconych. Koszty programu pokrywa Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjenta doręczenie, użytkowanie i monitoring, a także zwrot urządzenia są bezpłatne.