Polsko-grecki bohater na znaczku pocztowym
Filatelistyka

Polsko-grecki bohater na znaczku pocztowym

Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek emisji „Jerzy Iwanow-Szajnowicz”. Walor, prezentujący sylwetkę jednego z najskuteczniejszych sabotażystów okresu II wojny światowej, trafił do placówek pocztowych w całym kraju.

25 marca 2021 r. przypada dwusetna rocznica rozpoczęcia greckiej walki o niepodległość. Grecja świętuje ten kamień milowy, który dał początek nowoczesnemu państwu greckiemu jak również zapoczątkował nową erę dla Europy i całego regionu.

- Znaczek okolicznościowy Poczty Polskiej przedstawiający bohatera dwóch narodów, Jerzego Iwanowa-Szajnowicza mówi sam za siebie. Jego słowa wypowiedziane w chwili egzekucji: "Niech żyje Grecja, niech żyje Polska" na zawsze pozostaną w naszej pamięci.  Mamy nadzieję,  że wirtualna prezentacja znaczka, wynikająca ze względów pandemicznych, zostanie zastąpiona bezpośrednią formą kontaktu. Pozwoli to realizację kontaktów dwustronnych na wysokim szczeblu tak, jak to miało miejsce w przeszłości – powiedział Michael-Efstratios C. Daratzikis, ambasador Grecji w Polsce.

Autorka projektu znaczka, Agnieszka Sancewicz, przedstawiła na znaczku fotografię ukazującą Jerzego Iwanowa-Szajnowicza na chwilę przed rozpoczęciem II wojny światowej. Zdjęcie, poddane koloryzacji przez Mirosława Szponara, pochodzi ze zbiorów rodzinnych Leonardy Lambrianidu, bratanicy Iwanowa-Szajnowicza. Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Przedstawia ona przedmioty związane z działalnością wywiadowczą i dywersją.

Wydając znaczki pocztowe Spółka pragnie nie tylko skupiać na wartościach estetycznych swoich wydawnictw i dostarczać odbiorcom piękne walory. Przede wszystkim pragniemy wykorzystywać wielką moc filatelistyki i przypominać za jej pośrednictwem o najważniejszych postaciach i wydarzeniach w dziejach Polski, Europy i Świata. Szczególnie ważne staje się to w sytuacji kiedy mowa o zapomnianych bohaterach historii. Do takich na pewno należał, uwieczniony na najnowszym znaczku Poczty Polskiej, agent służb specjalnych, Jerzy Iwanow-Szajnowicz. Zdaniem historyków, jego popularność jest niewspółmierna do skali jego wyczynów, bo choć nie miał do dyspozycji ani jednego żołnierza, a wyłącznie swój wrodzony talent, jest oceniany jako najskuteczniejszy sabotażysta w dziejach wywiadu – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Jerzy Iwanow-Szajnowicz był wybitnym agentem polskich i brytyjskich służb specjalnych oraz zasłużonym działaczem greckiego ruchu oporu. Zdaniem wielu specjalistów był on najskuteczniejszym sabotażystą, jakim alianci dysponowali w całym okresie II wojny światowej. Pośmiertnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Męstwa – najwyższe odznaczenie wojenne Królestwa Grecji i drugie w hierarchii odznaczenie wojenne Republiki Greckiej oraz Krzyżem Jerzego – najwyższe cywilne odznaczenie państwowe Zjednoczonego Królestwa. Iwanow-Szajnowicz był również zdolnym sportowcem (piłka nożna, piłka wodna, pływanie i żeglarstwo).

- Serdecznie dziękuję za to, że Poczta Polska, włączając się w świętowanie jubileuszu 200-lecia greckiej niepodległości, podjęła inicjatywę, która wyszła ze strony naszej grupy parlamentarnej i upamiętniła z tej okazji postać szczególnego Bohatera Narodów. „Niech żyje Grecja, niech żyje Polska!” – słowa wykrzyczane przez Szajnowicza w chwili, gdy stał przed niemieckim plutonem egzekucyjnym, do dziś stanowią fundament głębokiego szacunku obecnego w naszych bilateralnych relacjach  - powiedział poseł Daniel Milewski, przewodniczący Polsko-Greckiej Grupy Parlamentarnej.

Spełniając swoją edukacyjną misję, Poczta Polska najnowszym znaczkiem obiegowym przybliża postać bohatera Polski i Grecji, o którego zaletach, umiejętnościach i dokonaniach można mówić wiele. Poliglota, znakomity sportowiec, polski harcerz, agent polskich oraz brytyjskich służb specjalnych i bohater greckiego ruchu oporu. Przez wielu nazywany polskim Jamesem Bondem, swoim heroizmem udowodnił, że dla wolności warto poświęcić nawet życie. Grecy widzą w nim przykład zaangażowania Polaków w walkę o grecką wolność, a my naszą emisją oddajemy również hołd tym, którzy 200 lat temu walczyli o grecką niepodległość – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

W kwietniu 2019 roku Spółka wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy emisji „100. rocznica nawiązania polsko-greckich relacji dyplomatycznych”.

O znaczku:
autorka projektu: Agnieszka Sancewicz
liczba znaczków: 1
wartość: 8 zł
nakład: 10 000 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 25 marca 2021 r.