Poczta Polska: Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu
E-commerce

Poczta Polska: Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu

Rozwój e-commerce ma kluczowe znaczenie dla Poczty Polskiej, dlatego aktywnie odpowiada na potrzeby rozwijającego się handlu transgranicznego. W związku ze stałym wzrostem wolumenu przesyłek w punkach celnych, w Przemyślu utworzono Oddział Celny Pocztowy.

W Urzędzie Pocztowym Przemyśl 2 dotychczas funkcjonowała komórka pocztowo-celna o statusie Miejsca Wyznaczonego, w którym dokonywana jest odprawa celna zagranicznych przesyłek spoza UE, dostarczanych do odbiorców w Polsce. Przesyłki w imporcie obsługiwane są  głównie z Chin, USA i Singapuru, a od stycznia br. także z Wielkiej Brytanii. Do odpraw przestawiane są także towary z krajów tj.: Rosja, Japonia, Australia, Szwajcaria, Malezja czy Hongkong. Funkcjonariusze KAS sprawują tutaj także dozór i kontrolę przesyłek pocztowych przewożonych przez wyznaczonych ukraińskich operatorów pocztowych.

Ilość odprawianych przesyłek od kilku lat systematycznie wzrasta, stąd też  decyzja o przekształceniu Miejsca Wyznaczonego w samodzielny Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu. Takie rozwiązanie znacząco podnosi skuteczność działań uszczelniających proces poboru należności publicznoprawnych i zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla obrotu towarowego.

Poczta Polska współpracuje z Krajową Administracją Skarbową w ramach realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, które określa rolę operatora jako m.in. przedstawiającego do odprawy celnej importowej przesyłki zawierające towary pochodzące spoza UE. Poczta Polska jest także stroną porozumienia z KAS ze stycznia 2018 r. regulującego zasady tworzenia warunków działania oddziałów celno-pocztowych KAS w obiektach Poczty Polskiej będących urzędami wymiany z zagranicą.

W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy współpraca Poczty Polskiej z Ministerstwem Finansów i KAS jest związana z oczekiwanym od 1 lipca br. wejściem w życie regulacji UE wprowadzającej nową rolę operatora pocztowego jako dokonującego zgłoszeń celnych oraz poboru należności celnych i podatku VAT. Oznacza to, że operatorzy pocztowi w UE będą jednocześnie pełnić funkcję podmiotu, który zgłasza towary – w procedurze celnej importowej umieszczone w przesyłkach pocztowych, a zakupione poza UE. Podatek będzie nakładany na wszystkie zakupione towary, nawet te o niskiej wartości. Zatem zmiana roli biznesowej Poczty Polskiej stosującej nowe przepisy prawa europejskiego i krajowego wiązać się będzie z dokonywaniem elektronicznych zgłoszeń celnych na rzecz odbiorców przesyłek pocztowych jako uzupełnieniem dotychczasowego obowiązku przedstawiania przesyłek i pobierania podczas ich doręczania należności celno-podatkowych.

- Usytuowanie Polski na mapie świata sprawia, że jesteśmy bramą do Europy dla towarów, które napływają spoza krajów Unii Europejskiej. Stąd współpraca Poczty z KAS, aby wspólnie przygotować się na zmiany. Zależy nam, aby sprawnie i zgodnie z nowym prawem obsługiwać rosnące wolumeny przesyłek z towarami spoza UE. Nowy model punktu celnego w Przemyślu bez wątpienia podniesienie efektywność dotychczasowych działań w tym obszarze – mówi Krzysztof Górski, Dyrektor Biura Współpracy i Handlu Międzynarodowego Poczty Polskiej.

Jak podkreśla Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie mł. insp. Grzegorz Skowronek: - Zmiana statusu miejsca obsługi przesyłek pocztowych to istotny krok w realizacji zadań związanych z obsługą celną. Ilość przesyłek pocztowych obsłużonych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej  w Przemyślu  wzrosła z ponad 55 tysięcy w 2017 r. do blisko 89 tysięcy w 2020 r.  Reagujemy na duży wzrost zainteresowania realizacją zakupów za pośrednictwem sieci internet, w tym wzrost liczby transakcji zawieranych za pośrednictwem azjatyckich platform handlowych.

Wdrożenie nowego modelu odpraw pocztowych zakłada przede wszystkim zapewnienie elektronicznej wymiany danych między Pocztą Polską a KAS. Konsekwencją elektronizacji procesu i właściwej realizacji przepisów unijnego prawa celnego jest konieczność przekazywania przez Pocztę Polską danych do systemów celnych na rzecz odbiorców przesyłek i przyjęcie roli zgłaszającego. Poczta przygotowuje oprogramowanie niezbędne do prowadzenia rozliczeń między Pocztą a Krajową Administracją Skarbową. Systemy IT będą wdrożone przed 1 lipca 2021 roku.