Poczta Polska rekrutuje pracowników do obsługi celnej przesyłek
E-commerce

Poczta Polska rekrutuje pracowników do obsługi celnej przesyłek

Nowe unijne regulacje celno-podatkowe dla przesyłek spoza UE zaczną obowiązywać 1 lipca 2021 roku. Trwają rekrutacje pracowników do obsługi dokumentacji celnej przesyłek.

Ruszyły rekrutacje pod hasłem: „Pracuj z nami i rozwijaj się w obsłudze celnej”. Dotyczą Warszawy i Lublina. Aplikować do pracy na stanowisku ds. obsługi celnej mogli dotychczas tylko pocztowcy, w marcu Poczta Polska umożliwiła jednak także zgłaszanie się kandydatom spoza Spółki. Pracodawca zapewnia przyszłym pracownikom odpowiednie szkolenia i rozwój zawodowy w strukturach Poczty. Zaletą tej pracy jest stabilność zatrudnienia w ważnym obszarze działalności firmy.

Już 1 lipca 2021 r., wejdzie w życie tzw. „pakiet VAT dla  e-commerce”, a Poczta Polska przejmie proces składania elektronicznych zgłoszeń celnych importowychi. W ten sposób spółka stanie się „bramą podatkową” między UE, a krajami leżącymi poza jej granicami, w tym głównie Chinami. Poczta Polska zleciła przygotowanie oprogramowania obsługującego zgłoszenia celne przesyłek pocztowych swojej spółce technologicznej Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (PPUC). Ta przygotowuje oprogramowanie niezbędne do prowadzenia rozliczeń między Pocztą a Krajową Administracją Skarbową. Do realizacji projektu przejmowania funkcji celnych potrzebni będą także Poczcie wykwalifikowani pracownicy. 

– Usytuowanie Polski na mapie świata sprawia, że jesteśmy bramą do Europy dla towarów, które napływają m. in. z krajów azjatyckich. Stąd współpraca Poczty z KAS, aby wspólnie przygotować się na zmiany, jakie niesie „pakiet VAT dla e-commerce”. Zależy nam, aby sprawnie i zgodnie z nowym prawem obsługiwać rosnące wolumeny przesyłek z towarami spoza UE. Zamawiający je, polscy klienci, oczekują szybkich dostaw i prostych procedur celno-skarbowych. Staramy się spełniać oczekiwania podmiotów i klientów partycypujących w rozwijającym się handlu transgranicznym. Automatyzacja i informatyzacja obsługi przesyłek - także zagranicznych - umożliwi nam rozwój i pozwoli wykorzystać potencjał sprzedażowy. Zależy nam, aby liczba tych przesyłek miała tendencję wzrostową, zgodnie ze światowymi trendami rozwoju e-commerce – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

Oferta rekrutacyjna Poczty Polskiej jest skierowana do kandydatów z wykształceniem minimum średnim, mających co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe – najlepiej  w logistyce operacji pocztowych, znających przepisy celne oraz przepisy dotyczące pobierania należności celno-podatkowych. Możliwe jest także zdobycie tej wiedzy i umiejętności podczas szkoleń. Mile widziana jest znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym w piśmie. Oferta jest kierowana dwutorowo - do pracowników Poczty, którzy gotowi byliby się przekwalifikować, jak również do kandydatów z zewnątrz. 

Informacje o warunkach pracy będzie można uzyskać podczas indywidualnych rozmów rekrutacyjnych.

Osoby, które są zainteresowane pracą na stanowisku ds. dokumentacji celnej, spełnią opisane wcześniej wymogi i chcą się rozwijać w strukturach Spółki, mogą wysłać zgłoszenie za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d97ce6d188564ae4b5289ff14be6e79c