Znaczek honorujący Żołnierzy Wyklętych
Filatelistyka

Znaczek honorujący Żołnierzy Wyklętych

W poniedziałek, 1 marca br., Poczta Polska wprowadziła do obiegu kolejny znaczek pocztowy upamiętniający bohaterskich członków polskiego podziemia antykomunistycznego. Walor emisji „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” tym razem honoruje pułkownika Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. 1 marca br. przypada 70. rocznica jego stracenia.

Autorka projektu, Marzanna Dąbrowska, przedstawiła na znaczku postać pułkownika Łukasza Cieplińskiego po promocji oficerskiej (1936), a w tle logo Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, z którym „Pług” był silnie związany. Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Przedstawia ona Cieplińskiego na koniu, z czasów kiedy pełnił funkcję dowódcy kompani przeciwpancernej 62. pułku piechoty.

- Poczta Polska poprzez swoje wydawnictwa filatelistyczne przypomina o wybitnych postaciach polskiej historii. Żołnierze Niezłomni przez lata byli skazani na zapomnienie. Wydając znaczek poświęcony pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu Poczta uczestniczy w przywracaniu pamięci o tych, którzy przelali krew za wolną Polskę. To nasza powinność wobec obecnych i  przyszłych pokoleń - podkreśla Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Pułkownik Łukasz Ciepliński ps. „Pług” (awansowany pośmiertnie w 2013 roku) był żołnierzem Wojska Polskiego oraz członkiem działającego w Polsce po II wojnie światowej podziemia antykomunistycznego. Uczestniczył m.in. w wojnie obronnej 1939 roku oraz w akcji „Burza” (1944), a po zakończeniu największego konfliktu zbrojnego w historii współtworzył Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Schwytany w 1947 roku i po nieuczciwym procesie sądowym, w trakcie którego przez 3 lata był brutalnie przesłuchiwany, zabity przez Urząd Bezpieczeństwa (1951).

Nasza najnowsza emisja filatelistyczna upamiętnia żołnierza polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, brutalnie torturowanego i zamordowanego dokładnie 70 lat temu. I jak wszystkie dotychczasowe emisje Poczty Polskiej honorujące Żołnierzy Wyklętych, jest symbolem naszego podziękowania i hołdu za okazane męstwo, niezłomną postawę i przywiązanie do polskich tradycji patriotycznych. Wierzę, że nasze znaczki, m.in., przyczyniają się ciągle do wzmacniania pamięci i szerzenia prawdy o żołnierzach z tzw. drugiej konspiracji – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

W 2016 roku ukazał się pierwszy znaczek emisji „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Poświęcony był majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. „Łupaszka”. W roku 2019 Spółka wprowadziła do obiegu walor upamiętniający majora Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”. Natomiast w serii „Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych” Poczta Polska wydała w roku 2017 znaczki poświęcone porucznikowi Franciszkowi Majewskiemu ps. „Słony” i starszemu sierżantowi Mieczysławowi Dziemieszkiewiczowi ps. „Rój”. 1 marca 2018 rok w ręce Klientów i filatelistów oddane zostały z kolei walory honorujące rotmistrza Witolda Pileckiego ps. „Witold” i Danutę Siedzikównę ps. „Inka”. Poza tymi seriami ukazał się również odrębny znaczek upamiętniający Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”.

O znaczku:

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1
wartość: 3,30 zł
nakład: 168 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 51 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 12 znaczków (4x3)
data wprowadzenia do obiegu: 1 marca 2021 r.