Poczta Polska: zakazane przedmioty w przesyłkach
Bezpieczeństwo

Poczta Polska: zakazane przedmioty w przesyłkach

Migracje, rozwój sprzedaży wysyłkowej, a ponadto okres pandemii, dostępność do usług realizowanych drogą lotniczą powodują, że klienci Poczty coraz częściej wysyłają paczki, także za granicę. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z ograniczeń, jakie obowiązują przy nadawaniu rożnych przedmiotów. 

Obok przepisów narzucanych przez państwa przeznaczenia, czyli te, do których trafi dana przesyłka zgodnie z jej adresem, istnieją przepisy wynikające z zasad bezpieczeństwa na przykład podczas transportu lotniczego. Nawet mając ogólną wiedzę o tych okolicznościach, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że zwykła bateria może okazać się wysoko nad ziemią materiałem wybuchowym lub substancją żrącą. Dlatego baterii nadawać nie wolno. Jak zresztą wielu innych rzeczy, które z pozoru wydają się niewinne i bezpieczne.

Zanim klient wybierze przedmioty, które chciałby wysłać w paczce, powinien zerknąć czy na etykietach nie mają one ostrzegawczych pictogramów RHS. Prawie wszystkie produkty zakazane ze względów bezpieczeństwa są oznaczone charakterystycznymi znakami. Ostrzegają one przed typami zagrożeń np. że są łatwopalne albo, że mogą wybuchnąć, co dyskwalifikuje je jako zawartość przesyłki pocztowej.

Ogień i dym

Oprócz wspomnianych baterii jest spora grupa towarów, których nie można nadawać pod żadnym pozorem. Są to narkotyki, substancje psychotropowe oraz odurzające, z wyjątkiem popularnych używek typu kawy i alkoholu. Groźne podczas transportu są nie tylko race, petardy błyskowe, fajerwerki czy zimne ognie, które z lubością klienci nadają w okresie przedświątecznym i przedsylwestrowym – nie mając świadomości, że zimne ognie są materiałem stanowiącym zagrożenie pożarowe – ale także koncentraty do produkcji perfum o wysokim stężeniu alkoholu, aerozole, farby w pojemnikach ciśnieniowych.

Osobną kategorię stanowią substancje lub przedmioty promieniotwórcze. Zakazane jest także wysyłanie broni, amunicji, a nawet rozbrojonych pocisków, które często uchodzą za przedmioty kolekcjonerskie, choć nie zawsze jest pewność czy zostały rozbrojone całkowicie. Nie wolno wysyłać nawet replik tych urządzeń (np. broni).

Objęta zakazem grupa przedmiotów stwarzających niebezpieczeństwo, brudzących lub mogących uszkodzić inne przesyłki lub urządzenia pocztowe zawiera choćby przewijające się w niniejszym tekście baterie. Jednorazowe wyciekają, litowo-jonowe wybuchają. Ponadto groźne w samolotach są farby i lakiery, a także dezodoranty i aerozole, które w określonych warunkach ciśnieniowych i termicznych także mają skłonność do eksplodowania, wyciekania i brudzenia.

Etyka przewozu

Ewidentnym zakazem objęte są zarówno żywe zwierzęta, jak prochy lub szczątki – zwierzęce i ludzkie. Pozostałe przedmioty wymagające specjalnego traktowania w przewozie są zakazane, podobnie jak przedmioty nieprzyzwoite i niemoralne – np. nagrania pornograficzne oraz przedmioty podrobione i pirackie kopie.

Do kraju też nie wszystko

Przypominamy ponadto, że także w obrocie krajowym obowiązuje klientów szereg zakazów. Znaczna ich część powtarza się z restrykcjami ustalonymi dla przesyłek zagranicznych. Zatem do przemieszczenia i doręczenia nie są przyjmowane przesyłki:

  • zawierające rzeczy niebezpieczne, mogące wyrządzić szkodę osobom, mieniu lub środowisku naturalnemu, a w szczególności: akumulatory, materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne;
  • substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne przedmioty o wyglądzie broni;
  • zawierające rzeczy, których nieopakowane widoczne części lub samo opakowanie zawierają napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  • zawierające narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe;
  • zawierające zwłoki, szczątki, prochy ludzkie oraz zwierzęce;
  • zawierające żywe zwierzęta, z wyłączeniem owadów i żywych ptaków, przy czym przesyłki z zawartością owadów, żywych ptaków oraz żywych roślin muszą być odpowiednio oznakowane i nie mogą być adresowane do punktów odbioru będących automatem paczkowym lub punktem partnerskim;
  • na opakowaniu których umieszczono oznaczenia: utrudniające odczytanie adresu, podobne do odcisków pieczęci pocztowych oraz nalepek i druków, stosowanych zarówno przez Pocztę Polską, jak i przez innych operatorów pocztowych, zawierające znamiona korespondencji pisemnej, a w szczególności wskazujące na sposób postępowania przy jej przewozie i doręczeniu;
  • zawierające inne rzeczy zakazane przepisami prawa oraz których treść i wizerunek są zabronione prawem;
  • na opakowaniu których umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały;
  • z zawartością pieniędzy, środków płatniczych, papierów wartościowych, kosztowności, chyba że nadawca zadeklarował wartość przy nadaniu przesyłki.

Szczególowe informacje dostępne są na stronie www.poczta-polska.pl i www.pocztex.pl.