Znaczek na 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski i Brazylii
Filatelistyka

Znaczek na 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski i Brazylii

Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy emisji „100. rocznica relacji dyplomatycznych Polski i Brazylii”. Walor w nakładzie 135 tysięcy sztuk trafił do obiegu 19 listopada br.

Na znaczku przedstawiono opracowanie oficjalnego logo obchodów jubileuszu 100. rocznicy relacji dyplomatycznych autorstwa Alessandro Nogueira Bedy: liczbę „100”, przeplataną barwami narodowymi Polski i Brazylii.  Wzdłuż górnej krawędzi znaczka umieszczono napis „POLSKA” oraz oznaczenie wartości „4 zł”, a wzdłuż dolnej nazwę emisji „100. rocznica relacji dyplomatycznych Polski i Brazylii”.

Początki II Rzeczypospolitej to okres kluczowy w budowaniu polityki zagranicznej oraz umacnianiu pozycji na arenie międzynarodowej. Polska w tym czasie sukcesywnie odnawiała relacje dyplomatyczne z poszczególnymi państwami. Przypominanie o ówczesnych działaniach budujących naszą państwowość i dziś jest na tyle ważne, że Poczta Polska nie mogła przejść obok niego obojętnie. Wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy przypomina o kolejnym uznaniu polskiej państwowości. Brazylia już od połowy XIX wieku dowodziła swojej życzliwości względem Polaków. Liczna emigracja, obecnie ponad 2. milionowa, świadczy o tym, że Brazylia gwarantowała Polakom w owym czasie możliwości rozwoju, wolność oraz warunki do spełniania aspiracji życiowych. Korzyści były obopólne, bo wielu polskich badaczy, podróżników, inżynierów, lekarzy i artystów znacząco zasłużyło się dla rozwoju gospodarczego i naukowego Brazylii, pozostawiając po sobie trwałe ślady działalności. Znaczek „100. rocznica relacji dyplomatycznych Polski i Brazylii” wpisuje się w cały cykl walorów filatelistycznych pokazujących umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej sto lat temu. Do tej pory wydaliśmy już znaczki upamiętniające stulecie relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską, Francją, Grecją czy Stanami Zjednoczonymi – powiedział Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Sprawa walki o niepodległość Polski w XIX w. i na początku XX w. wywołała odruchy sympatii w dalekiej Brazylii. Od początku 1920 r. funkcjonował w Kurytybie polski konsulat, który miał się m.in. zajmować bardzo liczną tamtejszą polską społecznością emigracyjną. W kwietniu 1920 r. przybyło do Brazylii pierwsze polskie poselstwo, a 27 maja 1920 r. doszło do historycznego wydarzenia jakim było wręczenie listów uwierzytelniających przez posła hr. Ksawerego Orłowskiego Prezydentowi Brazylii Epitácio da Silva Pessoa.

 

 

O znaczku:

autor projektu: Alessandro Nogueira Beda

liczba znaczków: 1

wartość: 4 zł

nakład: 135 000 szt.

technika druku: offset

format znaczka: 39,5 x 31,25 mm

papier: fluorescencyjny

arkusz sprzedażny: 9 znaczków

data wprowadzenia do obiegu: 19 listopada 2020 r.