Marszałkowie Sejmu II RP na znaczkach pocztowych
Filatelistyka

Marszałkowie Sejmu II RP na znaczkach pocztowych

Poczta Polska w rocznicę odzyskania niepodległości wprowadzi do obiegu emisję pt. „Marszałkowie Sejmu II RP”. Do obiegu trafi 720 tys. okolicznościowych znaczków pocztowych prezentujących postaci sześciu Marszałków.

11 listopada 2020r. do obiegu wprowadzony zostanie arkusz składający się z 6 znaczków pocztowych i 3 przywieszek. Na znaczkach znaleźli się wszyscy marszałkowie Sejmu II RP: Maciej Rataj – Marszałek Sejmu RP I kadencji, Ignacy Daszyński – Marszałek Sejmu RP II kadencji, Kazimierz Świtalski – Marszałek Sejmu RP III kadencji, Stanisław Car – Marszałek Sejmu RP IV kadencji, Walery Sławek – Marszałek Sejmu RP IV kadencji i Wacław Makowski – Marszałek Sejmu RP V kadencji. Wizerunki pochodzą z obrazów znajdujących się w galerii portretów Marszałków Sejmu II RP, prezentowanej w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na przywieszkach zaprezentowano godło Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1919-1927, medal wybity z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego oraz portret Wojciecha Trąmpczyńskiego – Marszałka Sejmu Ustawodawczego.

Nasza najnowsza emisja filatelistyczna, prezentująca 6 marszałków II RP, nie tylko wpisuje się w misję naszej firmy, edukując i wskazując wzory do naśladowania, ale jest też istotnym elementem nadzwyczajnej roli Poczty, którą z dumą wypełniamy. Troszcząc się o zachowanie tradycji, przypominamy postacie, które wyrosłe z niepodległościowego etosu pokolenia powstania 1863 roku, kształtowały odrodzoną państwowość Polski międzywojennej. Warto w dzisiejszych czasach pokazywać postawy i ludzi, dla których Polska, sprawy ojczyzny i jej obywateli, wolność i suwerenność kraju stanowiły dobro najwyższe. Poczta Polska, firma o 462-letniej tradycji, w swoich działaniach świadomie uczestniczy we wspieraniu i propagowaniu wartości humanistycznych i patriotycznych. Mamy świadomość ważności tych postaw w kształtowaniu młodego pokolenia Polaków, którzy tylko z historii znają trudy odzyskania i utrzymania niepodległości. Dlatego znaczki „Marszałkowie II RP” są, moim zdaniem, doskonałą okazją do uczczenia 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – powiedział Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Poczta Polska wydała znaczek pocztowy upamiętniający 100-lecie Sejmu Ustawodawczego. Na znaczku upamiętniono wtedy pierwszego Marszałka II RP - Wojciecha Trąmpczyńskiego.

W historii polskiego parlamentaryzmu nie brakuje wybitnych postaci, które miały istotny wpływ na losy naszej Ojczyzny. Wielu Marszałków Sejmu pozostawiło nam piękne wzorce odważnego, a zarazem roztropnego myślenia o sprawach publicznych. W dwudziestoleciu międzywojennym ci, którzy stali na straży praw i godności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, brali na siebie również ciężar odpowiedzialności za stworzenie fundamentów prawnych odradzającego się państwa polskiego. Dlatego cieszę się, że po wydaniu okolicznościowego znaczka z wizerunkiem Wojciecha Trąmpczyńskiego, Poczta Polska wprowadza do obiegu serię znaczków pocztowych z portretami kolejnych sześciu Marszałków Sejmu II Rzeczypospolitej. To wyraz szczególnego uznania i ogromnej wdzięczności dla roli, jaką odegrali w kształtowaniu Niepodległej. Ufam przy tym, że ta wyjątkowa kolekcja przyczyni się także do upowszechnienia wiedzy o znamienitych mężach stanu, których głęboka troska o dobro Ojczyzny zasługuje na nasz szacunek i pamięć – o emisji znaczków powiedziała Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Znaczki tej emisji będzie można kupić 11 listopada br. w internetowym sklepie filatelistycznym Poczty Polskiej.
 

O znaczku: 

autor projektów znaczków: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 6
wartość: każdy po 3,30 zł
nakład: każdego po 120 000 szt.
technika druku znaczków: offset
format znaczka: 31,25 x 43 mm
arkusz sprzedażny: 6 znaczków + 3 przywieszki  
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 11 listopada 2020 r.