Węgierski mąż stanu na kartce pocztowej
Filatelistyka

Węgierski mąż stanu na kartce pocztowej

We wtorek, 10 listopada br., Poczta Polska wprowadzi do obiegu wyjątkową kartkę pocztową upamiętniającą wybitnego węgierskiego polityka, który odegrał ważną rolę w budowaniu najnowszych stosunków polsko-węgierskich Pála Telekiego. Nowe wydawnictwo filatelistyczne Spółki powstało w ścisłej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Autor projektu, Jan Konarzewski, w prawym górnym rogu strony adresowej kartki przedstawił znak opłaty pocztowej, na którym widnieje fragment okładki książki Sylwii Szafrańskiej. W części ilustracyjnej znajduje się fotografia Pála Telekiego ze zlotu harcerskiego w Spale z 1935 roku (zdjęcie autorstwa Jana Rysia, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego) oraz cytat węgierskiego polityka: Mostantól én vagyok a lengyelek magyarországi nagykövete – Od teraz ja jestem ambasadorem Polaków na Węgrzech.

– Wspólne historyczne doświadczenia wpłynęły na kształtowanie polskiej i węgierskiej tożsamości narodowej. Jesteśmy dumni mogąc włączać się w inicjatywy mające na celu ukazywanie i pielęgnację relacji dwóch wielkich nacji – dziejowej przyjaźni, która sprawiła, że w tej chwili możemy określać się wzajemnie mianem Braci. Wykorzystując nasze wydawnictwa filatelistyczne staramy się przypominać o wybitnych postaciach w historii Europy i Świata – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Pál Teleki (1879–1941) to dwukrotny premier Węgier, wybitny geograf, niestrudzony organizator i wychowawca młodzieży. Jego rząd przesłał transporty amunicji i wyposażenia Wojsku Polskiemu walczącemu z Armią Czerwoną w sierpniu 1920 r. Latem 1939 r. kategorycznie odmówił niemieckim żądaniom udziału w agresji na Polskę. Za jego sprawą Węgry przyjęły na swoim terytorium blisko 50 tys. polskich uchodźców.

– „Przez stulecia byliśmy chorążymi Europy i chrześcijaństwa. W zmaganiach tych będziemy Polakom wiernymi towarzyszami” – mówił premier Węgier Pál Teleki latem 1920 roku. Wypełniając te słowa, udzielił Polsce pomocy w wojnie z bolszewikami, a w 1939 roku odmówił udziału w agresji u boku Hitlera, otwierając granice swego kraju dla tysięcy polskich uchodźców. Polska nie zapomina o swych przyjaciołach – powiedział Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Na kartce pocztowej umieszczony jest kod QR, po którego zeskanowaniu Klienci mogą zapoznać się z notą biograficzną Pála Telekiego oraz opisem książki Balázsa Ablonczyego, Pál Teleki (1879–1941) wydanej przez IPN we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury oraz Fundacją im. Wacława Felczaka w Budapeszcie.

W lipcu 2019 roku Poczta Polska wydała także znaczek poświęcony „bohaterowi trzech narodów” Henrykowi Sławikowi, uhonorowanemu tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” i odznaczonemu Orderem Orła Białego. Działalność tej postaci to kolejny dowód na wielkie dziejowe zbieżności Polaków i Węgrów.

4 listopada 2020 r. na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie stanęła rzeźba przedstawiająca hrabiego Pála Telekiego. W związku zagrożeniem epidemicznym związanym z pandemią Covid 19, uroczyste odsłonięcia pomnika zostało przełożone na sierpień 2021 r.

O kartce:

autor projektu kartki: Jan Konarzewski
liczba kartek: 1
wartość: A
nakład: 8 000 szt.
technika druku: offset
format kartki: 148 x 105 mm
data wprowadzenia do obiegu: 10.11.2020 r.