Poczta Polska gotowa do doręczania pulsoksymetrów
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska gotowa do doręczania pulsoksymetrów

Poczta Polska opracowała z Ministerstwem Zdrowia procedury doręczania pulsoksymetrów do osób z COVID-19. Jest to akcja, o której przed kilkoma dniami informował Premier Mateusz Morawiecki i Minister Zdrowia Adam Niedzielski.  

 Ministerstwo Zdrowia uruchomiło pilotaż systemu zdalnego monitoringu parametrów u pacjentów chorych na COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka, których wskażą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Jednym z monitorowanych parametrów za pomocą pulsoksymetrów będzie poziom saturacji, czyli nasycenie krwi tętniczej tlenem. Pierwsze urządzenia trafią do Małopolski, a za ich dystrybucję odpowiedzialna będzie Poczta Polska.  

- Poczta Polska jako największa Spółka logistyczna i infrastrukturalna w kraju podejmuje się kolejnego zadania na rzecz wsparcia instytucji walczących z epidemią. Mamy doświadczenia w sprawnym wykonywaniu nawet niestandardowych usług kurierskich i logistycznych, dotychczas zajmowaliśmy się logistyką środków ochrony potrzebnych szpitalom, aptekom, szkołom, wspieramy budowy szpitali tymczasowych. Doręczanie pulsoksymetrów do pacjentów, to kolejne zadanie logistyczne, jakiego podjęliśmy się w ostatnich miesiącach. Jesteśmy gotowi do wzięcia udziału w pilotażu, koordynowanym przez Ministerstwo Zdrowia  – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes  Poczty Polskiej. 

 Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po otrzymaniu informacji, że u pacjenta zdiagnozowano COVID-19 będzie kwalifikował go do objęcia programem telemonitoringu. Wówczas pacjent otrzyma dane do logowania w systemie, a informacja o tym, że dana osoba potrzebuje sprzętu do telemonitoringu będzie automatycznie przekazywana z systemu Ministerstwa Zdrowia do realizacji przez Pocztę Polską 

Pulsoksymetry doręczane będą przez kuriera lub listonosza Poczty w standardzie D+1, czyli  następnego dnia po otrzymaniu adresu pacjenta z systemu MZ. Osoba oczekująca na pulsoksymetr otrzyma SMS-y z informacją o wysłaniu przesyłki oraz z kodem PIN. Urządzenie trafi do odbiorcy zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego doręczania przesyłek na podstawie podanego kodu. W zestawie będzie też koperta zwrotna. Pacjenci, którzy zakończą swój proces leczenia i zostaną uznani za ozdrowieńców, po zgłoszeniu w systemie teleinformatycznym, będą za pośrednictwem Poczty odsyłać urządzenie. Będzie ono odbierane w specjalnej kasecie, a następnie dezynfekowane i wysyłane do kolejnej osoby wskazanej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

- Przygotowanie do nowego zadania polegało na opracowaniu procesu zgodnie z potrzebami  naszego klienta oraz przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa. To usługa szyta na miarę łącząca tradycyjne usługi logistyczne, kurierskie i konfekcjonowanie. Dzięki kadrze doświadczonych logistyków i ekspertów z dziedziny zarządzania procesami w bardzo krótkim czasie opracowaliśmy szczegółowe rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność spoczywa na pracownikach Poczty przy wykonywaniu usługi dostarczania i odbioru pulsoksymetrów – dodaje Andrzej Bodziony.  

Listonosze i pracownicy służb doręczających są wyposażeni w maseczki, płyny do dezynfekcji oraz w rękawice ochronne. Doręczanie pulsoksymetrów będzie się odbywało zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Pocztę Polską na potrzeby dostarczania paczek pod adresy objęte kwarantanną. 

Od początku epidemii w Polsce Poczta wykonuje usługi logistyczne na rzecz instytucji walczących z koronawirusem dostarczając niezbędne środki ochrony oraz sprzęt dla szpitali i aptek. 

Łącznie pocztowcy przetransportowali blisko 40 tys. palet ze środkami ochrony osobistej oraz z wszelkiego rodzaju sprzętem medycznym do Agencji Rezerw Materiałowych jak również później, ze składnic ARM do magazynów wojewodów i szpitali oraz innych  instytucji medycznych. 

Zrealizowaliśmy również dostawy sprzętu do tymczasowego szpitala w Warszawie. Obecnie dostarczamy sprzęt do szpitala tymczasowego w Katowicach.  Kolejne transporty  dla pozostałych 16 szpitali tymczasowych są w przygotowaniu.