@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska tworzy innowacyjne narzędzie do przebudowy sieci logistycznej
Logistyka

Poczta Polska tworzy innowacyjne narzędzie do przebudowy sieci logistycznej

Wystartował projekt Poczty Polskiej pt.: „Metody symulacji i analizy sieci logistycznych operatorów pocztowych”. To projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Poczta Polska prowadzi prace badawcze nad modelem symulacyjno-optymalizacyjnym do zarządzania procesami logistycznymi. Operator działa w ramach Konsorcjum Naukowo-Badawczego, którego członkami są również Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Politechnika Warszawska.

Sieć logistyczna firmy to wielopoziomowa, złożona struktura, obsługująca jednocześnie wiele strumieni przesyłek. Jej przebudowa i dostosowanie do wymogów walki rynkowej wymaga zmian. Potrzebne jest narzędzie do optymalizacji tak dużego i złożonego systemu. Obecne mechanizmy są przeznaczone dla prostszych struktur transportowych. Dostosowania oferty produktowej do dynamicznie zmieniających się oczekiwań klientów wymaga istotniejszych zmian. Potrzebne jest efektywne przemodelowanie siatki połączeń PP S.A. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata  2020- 2022.

O sukcesach we współczesnym świecie decyduje nie tylko szybkość podejmowania decyzji, ale także ich trafność. Tak zaawansowane innowacyjne narzędzie pomoże  nam poprawić efektywność zarządzania logistyką, a w efekcie lepiej realizować cele strategiczne. My inwestujemy w rozwiązania o wysokim potencjalne innowacyjnym, chcemy wprowadzać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i ulepszać procesy logistyczne. Możliwość finansowania niektórych działań podejmowanych przez Pocztę Polską za pomocą funduszy europejskich zwiększa rentowność Spółki oraz pozwala zintegrować kierunek naszego rozwoju z najnowszymi trendami. Cieszę się, że po raz kolejny udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne. Efektywne gospodarowanie finansami i redukowanie kosztów własnych umożliwiają stabilizację. Swoimi działaniami udowadniamy, że nie za wszystko musimy płacić sami – powiedział Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej odpowiadający za logistykę.

Dostarczone w ramach projektu narzędzie umożliwi prowadzenie licznych analiz świadczonych usług, pozyskiwania nowych klientów, optymalizacji obsługi strumieni przesyłek, możliwości inwestycji, zagrożeń płynności funkcjonowania logistyki itp.

Za 3-4 miesiące, specjaliści mają zakończyć pierwszy etap projektu, na podstawie informacji i danych przekazywanych przez Pocztę Polską. Opracują matematyczny język opisujący działanie sieci logistycznej oraz algorytmy optymalizacji komunikacji międzywęzłowej oraz punktów sieci logistycznej.

W następnych etapach na podstawie zdefiniowanych założeń zostanie opracowany prototyp oprogramowania, które umożliwi symulacje systemu logistycznego Poczty Polskiej i jego optymalizacje, zgodnie z przyjętymi scenariuszami. Wdrożenie narzędzia przyczyni się nie tylko do poprawy pozycji konkurencyjnej Poczty, ale także pomoże obniżyć koszty logistyki pocztowej.