Poczta Polska wprowadza godziny dla seniorów
Placówki pocztowe

Poczta Polska wprowadza godziny dla seniorów

Od czwartku (15.10 br.) Poczta Polska wprowadza godziny dla seniorów. Między godz. 10-12 będą obsługiwane osoby powyżej 60 roku życia. Spółka dbając o bezpieczeństwo klientów i swoich pracowników stosuje się do wszystkich rygorów sanitarnych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a nawet wprowadza dodatkowe rozwiązania w tym zakresie. Wszystko po to, by zarówno klienci, jak i pracownicy mogli czuć się w placówkach pocztowych komfortowo i bezpiecznie.

Dwie godziny dziennie, kiedy obsługiwani są tylko seniorzy obowiązują od poniedziałku do piątku w placówkach pocztowych, które zgodnie z tygodniowym harmonogramem obsługi klientów są czynne w tych godzinach.  

Listonosze oraz pracownicy obsługi klienta na bieżąco otrzymują maseczki, jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji. W 5800 placówkach zainstalowano przesłony, które oddzielają klientów od obsługi. Dodatkowo Spółka apeluje do klientów, by zakrywali nos i usta oraz zachowywali co najmniej 1,5 metra dystansu od innych klientów oraz od pracowników obsługi. Należy pamiętać, by te zasady stosować zarówno w pocztowych placówkach, jak też odbierając przesyłkę od kuriera lub listonosza.  

– Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego jest obecnie priorytetem dla Poczty Polskiej. Oprócz dostosowywania się do wszelkich zmian prawnych wprowadziliśmy wiele dodatkowych procedur, które mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości świadczenia usług. Bezpieczeństwo klientów i pracowników jest najważniejsze, i jeśli zachodzi taka potrzeba nie wahamy się, aby zamykać tymczasowo placówkę i obsługiwać w niej klientów dopiero po przeprowadzonej dezynfekcji – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.  

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników Poczta Polska wprowadziła także szereg zmian, które mają na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu podczas doręczania przesyłek pocztowych. 

Polecony do skrzynki 

W związku ze zmianą zapisów w prawie pocztowym, Poczta Polska wprowadziła bezpieczne bezdotykowe procedury doręczania listów poleconych. Od kwietnia br. listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata. Wprowadzone zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego, a także wysyłanych do tych instytucji. 

Epidemia koronawirusa wymusiła zmiany w świadczeniu niektórych usług. W następstwie tych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego listy polecone bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru  (EPO) mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku.  

PIN wystarczy do obioru przesyłki 

Klienci mogą odbierać paczki doręczane przez kuriera przy użyciu kodu PIN otrzymanego w  wiadomości SMS lub email. Aby skorzystać z tej usługi wystarczy, że nadawca przekaże numer telefonu lub adres e-mail adresata, a Poczta Polska przed doręczeniem przesyłki – na wskazany kanał kontaktu – przekaże 6 cyfrowy kod. Przy odbiorze przesyłki wystarczy, że klient poda prawidłowy PIN, a kurier pozostawi przesyłkę odbiorcy. 

Z jednorazowego kodu odbioru można skorzystać w usługach:  Pocztex, Paczka + oraz Paczka pocztowa. 

Dla przesyłek paczkowych i kurierskich, których nie można odebrać na PIN, wystarczy okazać pracownikowi PP z bezpiecznej odległości dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy i pozwolić spisać 4 ostatnie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu. 

Poczta ma wypracowane procedury w przypadku choroby pracownika 

W przypadku potwierdzanego zakażenia u pracownika Poczta Polska realizuje wytyczne i zalecenia SANEPIDU, które mogą wiązać się z zamknięciem lub obowiązkiem dezynfekcji placówki. Natomiast jeśli pracownicy są kierowani na kwarantannę, wówczas do placówki zostają oddelegowani pocztowcy z innych placówek, a nawet z innych miast, jeśli jest taka potrzeba.  

Dodatkowo z powodu pandemii wprowadzono stałe zmiany pracowników, tak by w razie choroby zapewnić ciągłość świadczonych usług. W sortowniach i wszystkich innych miejscach, gdzie na jednej zmianie pracuje dużo osób codziennie mierzona jest temperatura pracowników. Dodatkowo, choć nie jest wymagane, przeprowadzono dotychczas 315 dezynfekcji pomieszczeń w sortowniach. Takie ponadnormatywne dezynfekcje będą nadal kontynuowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracującym w nich osobom.