Dzięki technologii RFID Poczta Polska będzie szybciej sortować przesyłki
O Poczcie Polskiej

Dzięki technologii RFID Poczta Polska będzie szybciej sortować przesyłki

W Poczcie Polskiej trwa projekt „Automatyczna identyfikacja przesyłek”, polegający na zastosowaniu nowoczesnych technologii radiowej identyfikacji obiektów (RFID). Ma ona usprawnić sortowanie przesyłek. Jest to pierwszy projekt Poczty Polskiej finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Aktualnie w Poczcie Polskiej przesyłki są identyfikowane za pośrednictwem kodów kreskowych skanowanych każdorazowo z bliskiej odległości przez operatora skanera. Dzięki wykorzystaniu technologii RFID, można uzyskać efekt bezdotykowej identyfikacji z odległości do kilku metrów, co przełożyłoby się na automatyzację i usprawnienie rejestracji zdarzeń, możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, poprawienie bezpieczeństwa przemieszczanych przesyłek i zmniejszenie pracochłonności. Ma to proste przełożenie na czas, w jakim Poczta może dostarczać przesyłki do klienta.

– RFID był to pierwszy projekt naukowo-badawczy w Poczcie Polskiej współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość projektu to ponad 9 mln zł, przyznane dofinansowanie ponad 6, natomiast wkład własny Poczty Polskiej wynosi poniżej 3 mln zł. To pokazuje, że fundusze europejskie mogą stać się narzędziem do rozwoju Poczty Polskiej. Wspierają inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym, które umożliwiają przedsiębiorcom wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i przyczyniają się do tworzenia nowych lub znacząco ulepszonych procesów, produktów czy usług. Możliwość finansowania niektórych działań podejmowanych przez Pocztę Polską za pomocą funduszy europejskich zwiększa rentowność Spółki oraz pozwala zintegrować kierunek naszego rozwoju z najnowszymi trendami – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Od początku projektu, czyli od stycznia 2019, w projekcie zrealizowano wszystkie założone cele: mapowanie i pomiary procesów, badania laboratoryjne, testy i badania grupy wybranych czytników RFID. Projekt został podzielony na kilka etapów, a prace realizowane są w nich zgodnie z harmonogramem. Aktualnie trwają prace związane z bardziej zaawansowanymi testami znaczników i urządzeń (zmienne warunki, duże zagęszczenia obiektów). 

– Na tym etapie nie można snuć rozważań na temat finalnych wyników projektu, natomiast dotychczas uzyskane informacje i opracowywane propozycje ukazują zarys korzyści dla Poczty Polskiej w postaci implementacji rozwiązań z obszaru technologii RFID. Rezultatem projektu będą nowe procesy ekspedycyjno-rozdzielcze zastosowane pilotażowo w sieci dystrybucji przesyłek i uwzględniające wykorzystanie określonych technik identyfikacji radiowej. Powstanie także raport stanowiący „know-how” konsorcjantów w zakresie doboru i implementacji konkretnych rozwiązań identyfikacyjnych zastosowanych na wybranych jednostkach logistycznych – mówi Paweł Przychodzeń, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. logistyki.

Okres trwania projektu został zaplanowany na 2,5 roku, czyli zakończenie prac powinno nastąpić w III kwartale 2021 r. Niemniej jednak, ze względu na panującą pandemię koronawirusa, rozważana jest potrzeba wydłużenia tego okresu. Wyniki projektu będą punktem wyjścia do dalszych decyzji strategicznych związanych z implementacją rozwiązań RFID na szeroką skalę w całej Spółce.