Poczta Polska sprawnie obsłużyła głosowanie korespondencyjne w I turze wyborów prezydenckich
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska sprawnie obsłużyła głosowanie korespondencyjne w I turze wyborów prezydenckich

Poczta Polska obsłużyła 174 tys. pakietów wyborczych. Do 26 czerwca dostarczano pakiety do osób objętych kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych. Dotyczy to także mieszkańców gminy Baranów i gminy Marklowice,  gdzie ze względu na występowanie ognisk zakażeń koronawirusem zarządzono głosowanie wyłącznie korespondencyjne.

Dostarczanie pakietów wyborczych odbyło się zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących. W doręczanie pakietów było zaangażowanych ponad 6 tys. pocztowców, najwięcej w województwie śląskim, dodatkowo ponad 7 tys. pracowników dyżurowało w placówkach pocztowych oraz zapewniało dowiezienie pakietów do OKW w dniu wyborów.

- Poczta Polska jako jedyny operator na rynku, ma doświadczenie w masowym doręczaniu przesyłek specjalnych. Wynika to także z obsługi osób niepełnosprawnych, które głosowały korespondencyjnie we wcześniejszych wyborach. Wykorzystaliśmy te doświadczenia przy obsłudze wyborów prezydenckich, przy czym tym razem mieliśmy do czynienia z rekordową liczbą Polaków, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego. Dzięki wysiłkowi wielu pracowników Spółki i współpracy z urzędami gmin udało się przeprowadzić ten proces z sukcesem  – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Pakiety wyborcze były nadawane przez urzędy gmin wyłącznie jako przesyłki polecone. Oznaczone zostały specjalnym nadrukiem „Przesyłka Wyborcza”. Doręczaniem pakietów zajmowały się dwuosobowe zespoły pocztowców. Pakiety doręczane były do skrzynek, za wyjątkiem pakietów dla osób z niepełnosprawnością i przebywających na kwarantannie, które miały umieszczoną na kopercie informację "doręczenie do drzwi lokalu”. Dodatkowo w przypadkach braku skrzynek oddawczych, ich uszkodzeniach lub braku możliwości pozostawienia pakietu w skrzynce (np. z powodu jej przepełnienia) pakiety wyborcze były awizowane.

Do skrzynek pocztowych doręczono blisko 78% pakietów, „do drzwi lokalu” 20%, zaawizowanych zostało jedynie 1,7 % przesyłek wyborczych. W sytuacji niewłaściwego adresu lub braku możliwości doręczenia pakietu wyborcy, nieodebrania pakietu przez wyborcę w określonym przepisami terminie, pakiety podlegały zwrotowi, co dotyczyło ok. 0,3% przesyłek. Większość zaawizowanych przesyłek, bo blisko 64%, została odebrana przez wyborców z placówek pocztowych.

Największe wyzwanie stało przed pracownikami z regionów, w których znajdują się gminy Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie), gdzie zarządzono głosowanie wyłącznie korespondencyjne. W przypadku Baranowa do doręczenia było 3,6 tys. pakietów na 6,2 tys. osób uprawnionych do głosowania, zaś w gminie Marklowice na ponad 4,2 tys. mieszkańców chęć głosowania korespondencyjnego zgłosiło ponad 2,9 tys. osób.

W dniu wyborów pocztowcy doręczyli koperty zwrotne ze skrzynek pocztowych do 14,2 tys. Obwodowych Komisji Wyborczych. Do OKW zostały także przekazane pakiety nieodebrane z placówek po awizowaniu.