Poczta Polska na bieżąco obsługuje doręczanie pakietów w Baranowie i Marklowicach
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska na bieżąco obsługuje doręczanie pakietów w Baranowie i Marklowicach

  • W Baranowie (woj. wielkopolskie) i w gminie Marklowice (woj. śląskie) wyborcy zagłosują wyłącznie korespondencyjnie. Pracownicy Poczty Polskiej  wczoraj rozpoczęli roznoszenie pakietów wyborczych do ponad 6 tys. mieszkańców, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w wyborach korespondencyjnych. Pakiety będą doręczane do piątku.
  • Do czerwonych skrzynek pocztowych można wrzucać wypełnione pakiety wyborcze wyłącznie do piątku 26 czerwca.
  • Na odbiór z placówki pocztowej zaawizowanej przesyłki z pakietami  wyborcy mają tylko jeden dzień.

W Baranowie uprawnionych wyborców jest ponad 6 tys., z tego ok. 3,5 tys. zagłosuje korespondencyjnie. Większość pakietów została już doręczona. W Marklowicach z ponad 4,2 tys.  wyborów o doręczenie pakietów poprosiło blisko 2,9 tys. osób. Zgodnie z decyzją PKW w obu tych gminach – z uwagi wysoki wskaźnik zachorowalności na COVID-19 - możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne. W Baranowie z głosowania korespondencyjnego wyłączony będzie jeden obwód do głosowania utworzony na oddziale leczniczo-rehabilitacyjnym w Grębaninie.

Pracownicy Poczty Polskiej doręczający pakiety wyborcze w Baranowie i Marklowicach zostali wyposażeni w niezbędne środki bezpieczeństwa, tj. maseczki, jednorazowe rękawiczki oraz przyłbice i środki dezynfekujące. Doręczanie pakietów odbywa się na takich samych zasadach, jak w innych miejscowościach, gdzie wyborcy zdecydowali się na wybory korespondencyjne.

- Przypominamy wszystkim głosującym korespondencyjnie wyborcom, że pakiet wyborczy można wrzucić do czerwonej skrzynki nadawczej Poczty Polskiej, która znajduje się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy. W ten sposób można głosować wyłącznie do piątku 26 czerwca – podkreśla Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. – Po tym terminie można zagłosować dostarczając kopertę zwrotną samemu, bądź przy pomocy innej osoby, do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów, tj. 28 czerwca – dodaje Justyna Siwek.

Pakiety wyborcze są doręczane przez dwuosobowe komisje do skrzynek adresatów, za wyjątkiem pakietów dla osób z niepełnosprawnością i przebywających na kwarantannie, które mają umieszczoną na kopercie informację "doręczenie do drzwi lokalu”. Dodatkowo w przypadkach braku skrzynek oddawczych, ich uszkodzeniach lub braku możliwości pozostawienia pakietu w skrzynce oddawczej (np. z powodu jej przepełnienia) pakiety wyborcze są awizowane. Termin na odbiór awizowanej przesyłki z pakietem wyborczym to zgodnie z przepisami tylko jeden dzień od daty pozostawienia zawiadomienia. Placówka pocztowa wydaje awizowane pakiety wyborcze wyłącznie w godzinach pracy placówki pocztowej.

Pakiety wyborcze są oznaczone specjalnym nadrukiem „Przesyłka Wyborcza”. W środku jest karta do głosowania, Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, koperta zwrotna z napisem „Koperta na kartę do głosowania”, koperta zwrotna z oznaczeniem „Przesyłka wyborcza” oraz instrukcja głosowania. Po oddaniu głosu należy zapakować kartę wyborczą do koperty zwrotnej z napisem „Koperta na kartę do głosowania”, a następnie ją zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione Oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej oznaczonej „Przesyłka wyborcza”.

Kopertę zwrotną z oddanym głosem można wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej, tzw. czerwonej skrzynki, na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza. Można także zanieść kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy, jednak należy zrobić to najpóźniej do 26 czerwca 2020 r. W dniu wyborów, tj. 28 czerwca 2020 r. samemu bądź przy pomocy innej osoby można dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.