Poczta Polska doręczy pakiety wyborcze do osób głosujących korespondencyjnie
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska doręczy pakiety wyborcze do osób głosujących korespondencyjnie

Poczta Polska jest gotowa do doręczania pakietów wyborczych po tym, jak otrzyma je od urzędów gmin. Spółka gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa oraz rygorów sanitarnych.

Pakiety wyborcze będą nadawane przez urzędy gmin wyłącznie jako przesyłki polecone. Są one oznaczone specjalnym nadrukiem „Przesyłka Wyborcza”. Na kopercie znajduje się informacja o zwolnieniu przesyłki z opłaty pocztowej.  Zgodnie z Ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, pakiet wyborczy może być doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub przesyłany za pośrednictwem operatora wyznaczonego. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

W doręczanie pakietów wyborczych zostanie zaangażowana niezbędna liczba pracowników Poczty Polskiej, tak aby proces przebiegł sprawnie, a wszystkie dokumenty trafiły do odbiorców w terminie. Mamy wypracowane odpowiednie rozwiązania logistyczne oraz instrukcje dla pracowników. Nie znamy dokładnej liczby pakietów, które będziemy doręczać, ale każdego dnia listonosze doręczają ok. 6 mln przesyłek. Mamy więc doświadczenie i odpowiednią infrastrukturę, a także odpowiednią liczbę pracowników, by bezpiecznie i na czas doręczyć do wyborców ich pakiety – mówi Grzegorz Kurdziel, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej ds. sprzedaży.

Doręczenie pakietu wyborczego przesyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej dokonywane jest przez zespół złożony z dwóch pracowników operatora wyznaczonego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. W przypadku braku oddawczej skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Zawiadomienie zawiera informację o adresie właściwej placówki pocztowej operatora wyznaczonego wraz z informacją od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać zaawizowany pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Poczta Polska przykłada dużą wagę do zapewnia bezpieczeństwa całego procesu obsługi głosowania korespondencyjnego. Wszystkie pakiety wyborcze, jak również koperty zwrotne będą przechowywane w bezpieczny sposób np. m.in.: w kasach pancernych, w zabezpieczonych szafach lub wydzielonych i zabezpieczonych pomieszczeniach.  

Poczta jest w stałym kontakcie z urzędami gmin, które posiadają informacje nie tylko o liczbie wyborców głosujących korespondencyjnie, ale też o liczbie osób przebywających na kwarantannie. W przypadku doręczania pakietów do tej grupy obowiązują specjalne procedury mające na celu zachowanie wszystkich niezbędnych i zalecanych środków ostrożności minimalizujących ryzyko zarażenia.

Pakiety wyborcze z oddanym głosem mogą być wrzucane do skrzynek nadawczych Poczty Polskiej. Na terenie Polski znajduje się ich ponad 16 tysięcy. Są one opróżniane co najmniej raz na dobę. W przypadku potrzeby, jeśli okaże się, że w głosowaniu korespondencyjnym bierze udział bardzo dużo wyborców, Poczta Polska jest przygotowana do częstszego opróżniania skrzynek. Jednocześnie spółka przypomina, że za niszczenie pocztowych skrzynek nadawczych grozi odpowiedzialność karna.

Informacje na temat głosowania korespondencyjnego są dostępne na stronie internetowej Poczty Polskiej w specjalnej zakładce