Poczta Polska może dostarczyć pakiet wyborczy do domu. Co należy zrobić?
Usługi i produkty

Poczta Polska może dostarczyć pakiet wyborczy do domu. Co należy zrobić?

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 28 czerwca 2020 r., dopuszczona została forma oddania głosu korespondencyjnie. Zgłoś chęć oddania głosu w ten sposób, a Poczta Polska dostarczy Ci pakiet wyborczy na wskazany adres.

Obywatele, którzy nie chcą lub nie mogą oddać głosu w najbliższych wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w lokalu wyborczym mogą zagłosować korespondencyjnie. Chęć wzięcia udziału w wyborach korespondencyjnych można zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem właściwego urzędu gminy, ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej  wykorzystując swój profil zaufany. Zgłoszenia wzięcia udziału w wyborach można dokonać za pośrednictwem strony gov.pl.

W zgłoszeniu decydujesz także o sposobie odbioru pakietu wyborczego, który możesz odebrać osobiście w urzędzie gminy lub może zostać dostarczony przez Pocztę Polską pod adres, który podasz w zgłoszeniu. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, możesz zamówić dostarczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do drzwi twojego domu lub mieszkania.

Do kiedy można zgłosić chęć udziału w wyborach korespondencyjnych

Chęć wzięcia udziału w wyborach korespondencyjnych można zgłosić najpóźniej 12 dni przed wyborami, tj. do 16 czerwca 2020 r. 

Osoby, które zostaną skierowane na  kwarantannę lub izolację, która będzie trwała także w dniu wyborów, mogą dokonać chęci wzięcia udziału w głosowaniu korespondencyjnym do piątego dnia przed wyborami, tj. do 23 czerwca 2020 r.

W przypadku osób, których obowiązkowa kwarantanna lub izolacja zacznie się później niż 5 dni przed wyborami mogą dokonać chęci wzięcia udziału w wyborach korespondencyjnych do drugiego dnia przed wyborami, tj. do 26 czerwca 2020 r.

Do kiedy pakiety wyborcze zostaną dostarczone

Pakiety wyborcze zostaną dostarczone najpóźniej 5 dni przed wyborami lub najpóźniej 2 dni przed wyborami, jeśli w dniu wyborów obowiązuje cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

Gdzie i kiedy dostarczyć pakiet wyborczy

Kopertę zwrotną z oddanym głosem można wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej, tzw. czerwonej skrzynki, na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców. Można także zanieść kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy. Możesz zanieść ją osobiście bądź poprosić o to inną osobę. Jednak należy zrobić to najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.

Można także w dniu wyborów, tj. 28 czerwca 2020 r. samemu lub przy pomocy innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)
  2. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U z 2020 r., poz. 979),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1037)

Ważne!!!

Wskazywany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy.

Jeżeli chcesz głosować korespondencyjnie w innej gminie – niż ta, w której jesteś w spisie wyborców jest taka możliwość, ale przed zgłoszeniem chęci głosowania korespondencyjnego dopisz się do spisu wyborców w tej gminie.

W przypadku ewentualnego przeprowadzania drugiej tury wyborów i ponownego  głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.