Poczta Polska dostępna dla klientów 24h
Placówki pocztowe

Poczta Polska dostępna dla klientów 24h

W najbliższy weekend ponownie będzie można skorzystać z usług pocztowych w 14 całodobowych placówkach. Poczta Polska stosując się do wszystkich rygorów sanitarnych, przywraca  godziny otwarcia swoich punktów, jakie obowiązywały przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Całodobowe placówki czynne są już w: Białymstoku (UP 1 przy ul. Warszawskiej 10),  Bydgoszczy (UP 1 przy ul. Jagiellońskiej 6), Katowicach (UP 1 przy ul. Pocztowej 9), Kielcach (UP 1 przy Pl. Niepodległości 2), Krakowie (UP 53 przy ul. Lubicz 4), Lublinie (UP 1, przy ul. Krakowskie Przedmieście 50), Łodzi (UP 40 przy Al. Włókniarzy 227), Olsztynie (UP 2 przy ul. Partyzantów 39), Rzeszowie (UP 2 przy ul. Adama Asnyka 9), Toruniu (UP 1 przy Rynku Staromiejskim 15),  Włocławku (UP 1 przy Al. Chopina 54) oraz we Wrocławiu (UP 32 przy Rynku 28). W Warszawie czynne są dwie całodobowe placówki – Poczta Główna (UP 1) przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 oraz  Urząd Pocztowy nr 4 przy ul. Targowej 73.

W mijającym tygodniu zdecydowana większość placówek pocztowych powróciła do normalnych godzin otwarcia. Z usług pocztowych można także korzystać w punktach znajdujących się w galeriach handlowych.

W ramach ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem, we wszystkich placówkach Poczty Polskiej obowiązują rygory sanitarne. W placówce może przebywać określona liczba klientów - po dwie osoby na każde czynne okienko. Na pocztach obowiązują nadal strefy bezpieczeństwa, wyznaczające w jakiej odległości należy ustawić się przed okienkiem. Zmniejszenie dystansu możliwe jest wyłącznie na prośbę pracownika obsługi.