Poczta Polska jako jedyna firma logistyczna ma potencjał do obsługi wyborów korespondencyjnych
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska jako jedyna firma logistyczna ma potencjał do obsługi wyborów korespondencyjnych

Każdego dnia ponad 25 tys. listonoszy zatrudnionych w Poczcie Polskiej doręcza listy i paczki milionom Polaków. Poczta, jako największa i kluczowa spółka infrastrukturalna w kraju dysponuje odpowiednim potencjałem i doświadczeniem, które jest potrzebne do technicznej obsługi wyborów korespondencyjnych.

Operatorzy pocztowi i kurierscy w Polsce i na świecie nadal realizują swoje zadania każdego dnia. Pandemia przeorganizowała jedynie sposób, w jaki to robią. Przesyłki nadal trafiają do obywateli, tyle że w bardziej bezpiecznej formie, zgodnej z rozporządzeniami Ministra Zdrowia i zaleceniami ekspertów.

W ramach procedowanej w Parlamencie RP ustawy Poczta Polska ma technicznie obsłużyć głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich. Rola Poczty Polskiej polegać będzie na dostarczeniu do wyborców pakietów wyborczych, a następnie przekazania kart wyborczych do obwodowych komisji wyborczych. Będzie to dodatkowe zadanie logistyczne dla operatora pocztowego, porównywalne z grudniowym pikiem przedświątecznym, w którym pocztowcy dostarczają klientom większą liczbę przesyłek, niż w innych okresach w roku.

 Wyznaczone nam zadanie jest potwierdzeniem wartości Poczty Polskiej jako instytucji zaufania publicznego. Zrealizujemy je z najwyższą starannością, tak jak czynimy to każdego dnia od ponad 460 lat. Każdego roku dostarczamy ponad 1,5 mld przesyłek. W ubiegłych latach dostarczaliśmy pakiety do głosowania do osób niepełnosprawnych, od 11 lat odpowiadamy też za dostawę do szkół pakietów maturalnych. Żaden inny podmiot w Polsce, co oczywiste, nie ma tak bogatego doświadczenia jeżeli chodzi o doręczanie różnego rodzaju przesyłek – mówi Grzegorz Kurdziel, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej ds. sprzedaży.

W spółce trwają przygotowania do technicznej obsługi wyborów, intensywne prace mają na celu przygotowanie wszelkich rozwiązań logistycznych, informatycznych i organizacyjnych, które zapewnią sprawną obsługę procesu wyborczego. Poczta dysponuje kadrą nie tylko logistyków, ale też informatyków i innych specjalistów, którzy zadbają o zaplanowanie bezpiecznego przebiegu dostarczania pakietów wyborczych. Trwa nabór pracowników, którzy poza swoim dotychczasowym zakresem obowiązków, będą wspierać obsługę wyborów. Odpowiednie wytyczne i szkolenia otrzymają listonosze i wszystkie osoby zaangażowane w realizację zadań związanych z wyborami.

 Dzięki naszym pracownikom oraz możliwościom organizacyjno-logistycznym jesteśmy jedynym w Polsce podmiotem zdolnym do skutecznej obsługi wyborów korespondencyjnych. Traktujemy tę misję jako zaszczyt i zobowiązanie wobec obywateli  – podkreśla Grzegorz Kurdziel.

Poczta Polska zatrudnia ponad 80 tys. pracowników na umowy o pracę, dysponuje flotą ponad 6 tys. aut dostawczych różnego typu oraz siecią ponad 7,6 tys. placówek pocztowych.