@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska dostosowuje strategię do rynku: paczki i eDoręczenia kluczem do transformacji

Poczta Polska dostosowuje strategię do rynku: paczki i eDoręczenia kluczem do transformacji

Efektywna, kompetentna, nowoczesna – te trzy słowa charakteryzują cele strategiczne Poczty Polskiej na najbliższe lata. Otoczenie spółki zmienia się bardzo szybko, dynamicznie rozwija się segment paczkowy, a jednocześnie spada wolumen tradycyjnej korespondencji. Z tych powodów Poczta Polska zdecydowała się znowelizować strategię na lata 2020-2024.

 Największy wpływ na sytuację Poczty Polskiej ma rewolucja technologiczna i cyfryzacja komunikacji oraz rozwój sektora e-commerce. Spółka spodziewa się, że rynek tradycyjnej papierowej korespondencji w perspektywie 2024 roku będzie spadać o 9% rocznie, natomiast wartość rynku KEP (Kurier-Ekspres-Paczka) będzie rosnąć o 14% rocznie.

Zakładamy, że w 2024 roku przychody Poczty Polskiej wyniosą 7,4 mld zł. Chcemy to  osiągnąć przede wszystkim poprzez rozwój usług paczkowo-kurierskich i logistycznych. Istotny będzie także wzrost efektywności działania i zachowanie stabilności finansowej.  To plany ambitne, ale realne do osiągnięcia – mówi Przemysław Sypniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Przychody z samego segmentu KEP i logistyki miałyby sięgnąć w 2024 r. łącznie ponad 2,1 mld zł. Poczta Polska chce zwiększyć rentowność usług paczkowo-kurierskich oraz przepustowość sieci, aby sprawnie obsługiwać rosnące wolumeny paczek i palet.  

Z roku na rok rośnie liczba przesyłek e-commerce. Jesteśmy w gronie liderów rynku KEP, ale by wygrywać z działającymi w Polsce międzynarodowymi przedsiębiorstwami, konieczne są inwestycje w nowoczesne rozwiązania logistyczne i informatyczne. Planujemy, że na ten cel przeznaczymy w latach 2020-2024 – 1,9 mld zł. Chcemy uruchomić trzy nowe sortownie, zakupić osiem nowych maszyn paczkowych, a także wdrożyć pięć kluczowych systemów informatycznych – podkreśla Przemysław Sypniewski.

Operator planuje również rozwój sieci Odbiór w Punkcie. Obecnie Poczta Polska wspólnie z partnerami (PKN Orlen, sklepy Żabka, kioski i saloniki prasowe RUCH-u) posiada 12 tys. punktów, w których można odebrać przesyłkę. Do końca tego roku sieć powiększy się o kolejne 3 tys. lokalizacji. Wzrośnie także liczba automatów paczkowych. Do 2024 roku klienci Poczty Polskiej będą mieli do dyspozycji 4 tys. takich maszyn.  

Jednocześnie spółka nadal chce wywiązywać się z misji, jaką pełni wobec państwa, dlatego nie rezygnuje ze swojego kapitału: ponad 7,5 tys. placówek i chce pozostać największym pracodawca w Polsce (ponad 80 tysięcy pracowników). Dzięki nim Poczta Polska dociera do wszystkich instytucji, przedsiębiorstw i obywateli na terenie całego kraju. 

Kluczowa dla spółki będzie też realizacja rządowego programu e-doręczeń i przekształcenie w wyznaczonego operatora cyfrowego.  Zgodnie z przyjętym we wrześniu 2019 r. projektem ustawy o e-doręczeniach, narodowy operator pocztowy będzie odgrywać kluczową rolę w procesie cyfryzacji administracji państwowej. Spółka dysponuje gotowym narzędziem, które już jest wykorzystywane przy realizacji programu Polska Cyfrowa – Platforma Envelo należy do najnowocześniejszych tego typu rozwiązań. To jedyna na polskim rynku usługa, która spełnia wymagania Rozporządzenia eIDAS, takie jak: zapewnienie integralności i poufności przesyłek elektronicznych, weryfikowalną identyfikację nadawcy i odbiorcy, znakowanie czasem oraz potwierdzenie nadania i odbioru.

Poczta Polska została powołana do tego, by doręczać informacje, być łącznikiem między państwem, obywatelem i biznesem. Dziś wiele informacji jest już doręczanych cyfrowo i poczty wielu krajów stały się naturalnymi partnerami państw w rozwoju e-korespondencji między instytucjami a obywatelami. Poczta Polska chce również wspierać nasze państwo w rewolucji cyfrowej – dodaje Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.