Poczta Polska nagrodzona za zarządzanie kapitałem ludzkim

Poczta Polska nagrodzona za zarządzanie kapitałem ludzkim

Poczta Polska otrzymała certyfikat przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Otrzymują je firmy o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim. Spółka otrzymała także wyróżnienie w konkursie HR Dream Team 2019.

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przyznaje certyfikat HR Najwyższej Jakości za działania pracodawców związane z rozwojem pracowników, rekrutacją, systemem motywacyjnym oraz wynagrodzeniami, a także z prowadzeniem komunikacji wewnętrznej i za społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz budowanie marki pracodawcy (employer branding).

Poczta Polska została nagrodzona za projekt adaptacji zawodowej, który ma na celu udzielenie szerokiego wsparcia w pierwszych dniach zatrudnienia dla nowych pracowników. Przyjęte rozwiązania obowiązują od 1 stycznia 2019 roku w całej spółce. – To nas wyróżnia spośród innych przedsiębiorstw. Nierzadko firmy ograniczają się do wdrażania adaptacji dla określonych, wybranych grup stanowisk w konkretnych miejscach organizacji, np. tylko w centrali. Poczta Polska przyjęła ujednolicone zasady adaptacji dla większości pracowników, w tym wprowadziła szczegóły programu adaptacji dla kluczowych grup stanowisk. Po pierwszych miesiącach obowiązywania tych zasad możemy powiedzieć, że przynoszą one pozytywne efekty. Nowi pracownicy często podkreślają, że wsparcie doświadczonych kolegów jest dla nich szczególną wartością   – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej.

Przyznanie nagrody HR Najwyższej Jakości nie tylko umacnia wizerunek Poczty Polskiej jako dobrego, rzetelnego i wiarygodnego pracodawcy, ale także motywuje HR do szerszych działań.  

Spółka została także nagrodzona w konkursie HR Dream Team, w ramach którego zgłoszono 101 projektów z 66 organizacji. Poczta Polska znalazła się w gronie 10 najwyższej ocenionych firm i otrzymała wyróżnienie w kategorii „Skuteczna i przyjazna rekrutacja kandydatów” za ubiegłoroczną ogólnopolską świąteczną kampanię rekrutacyjną realizowaną pod hasłem „Sprezentuj sobie pracę!”. Założeniem kampanii było zatrudnienie dodatkowo ponad 1 tys. osób do pracy sezonowej. Dzięki kampanii w ciągu 3 miesięcy udało się zatrudnić prawie 3,7 tys. osób. Dodatkowo celem kampanii była realizacja działań Employer Branding zwiększających świadomość kandydatów na temat marki Poczty Polskiej jako dobrego pracodawcy.

Poczta Polska pozostaje największym pracodawcą, w całym kraju zatrudnia ponad 80 tys. osób.