Poczta Polska: porozumienie z organizacjami związkowymi w sprawie posiłków profilaktycznych
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska: porozumienie z organizacjami związkowymi w sprawie posiłków profilaktycznych

Ponad 26 tys. pracowników Poczty Polskiej otrzyma od nowego roku bon żywieniowy. W wyniku porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi, miesięczna wartość bonów wyniesie od 1 stycznia 2020 roku ok. 140 zł.  Otrzymają je wszyscy, którzy wykonują pracę wymagającą zwiększonego wysiłku fizycznego.

Podstawą do przyznania pracownikom posiłków profilaktycznych są badania wysiłku energetycznego, wykonywane przez wyspecjalizowane i uprawnione instytucje zewnętrzne.  Na podstawie tych badań co miesiąc bony otrzyma jedna trzecia z ponad 80 tys. pracowników spółki. Dodatkowo, gdy zaistnieje taka potrzeba, np. wyjątkowo niekorzystny stan pogodowy w konkretnym miejscu i czasie, bony żywnościowe będą mogli otrzymać także inni pracownicy.

Nowe regulacje w Poczcie to wynik porozumienia pracodawcy zawartego na czas nieokreślony z kilkudziesięcioma organizacjami związkowymi działającymi w spółce, w tym dwiema reprezentatywnymi.

Dzięki nowym regulacjom rozszerzamy grupę pracowników otrzymujących bony. Na ostateczny kształt porozumienia wpłynęły uwagi zgłaszane przez przedstawicieli związków zawodowych oraz dyskusje, które prowadziliśmy podczas spotkań dotyczących zasad dystrybucji bonów żywieniowych. Dla osób, które wykonują ciężką pracę w trudnych warunkach atmosferycznych, regularny posiłek ma naprawdę duże znaczenie – mówi wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Wartość jednego bonu to 7 zł dziennie, miesięcznie pracownik może w tej formie otrzymac równowartość ok. 140 zł (w zależnosci od liczby dni roboczych w miesiącu). Bony będzie można zrealizować w wybranych punktach gastronomicznych i sklepach spożywczych. Dostawca bonów zostanie wyłoniony w przetargu.

Poczta Polska będąca największym pracodawcą zatrudnia ponad 80 tys. osób w całym kraju. W ramach systemu wynagrodzeń pocztowcy oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują premie miesięczne, dodatek stażowy (wynoszący do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od posiadanego stażu pracy w spółce), premię roczną (tzw. trzynastą pensję), nagrody w konkursach wewnętrznych uprawniających do dodatkowych świadczeń finansowych. Pracownicy Poczty mają też możliwość korzystania z Funduszu Socjalnego (dofinansowanie m.in. do wypoczynku dla pracowników oraz członków ich rodzin, dofinansowanie „wczasy pod gruszą”, pożyczki na preferencyjnych zasadach). Oprócz tego spółka oferuje możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego, dofinansowanie do karty Multisport a także możliwość skorzystania z pocztowej bazy ośrodków wczasowych.