UZP potwierdził, że Poczta nie złamała przepisów przy umowie o automaty paczkowe

Urząd Zamówień Publicznych w informacji o wyniku kontroli doraźnej stwierdził, że Poczta Polska nie naruszyła przepisów ustawy prawa zamówień publicznych, przy zawarciu umowy na pozyskanie automatów paczkowych.

– Decyzja UZP utwierdza nas w przekonaniu, że działamy prawidłowo przy wyborze  dostawcy usługi najmu automatów do obiorów przesyłek paczkowych. Dla nas to bardzo ważna informacja, że budując sieć partnerów na niezwykle konkurencyjnym runku przesyłek kurierskich, możemy działać biznesowo – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. – Rozwój automatów jest ważnym elementem budowy naszej sieci Odbiór w Punkcie, która odpowiada na oczekiwania klientów, coraz częściej robiących zakupy w e-sklepach. Chcemy nadal rozwijać tę opcję dostawy przesyłek kurierskich, współpracując z różnymi podmiotami, aby dawać naszym klientom jak największą gamę dogodnych możliwości odbioru przesyłek – podkreśla Justyna Siwek.

Wybór dostawcy usługi najmu automatów paczkowych nastąpił w oparciu o przeprowadzone postępowanie na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej. Nasza firma skorzystała z wyłączenia, jakie umożliwia art. 138f ust. 1 ustawy Prawo zamówień z dnia 29 stycznia 2004 r. w związku z Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2016) 3986 z dnia 4 lipca 2016 r. wyłączającej usługi kurierskie i usługi inne niż usługi pocztowe w Polsce z zakresu stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielenia zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

Poczta Polska chce odgrywać kluczową rolę w Polsce na rynku przesyłek eCommerce. Raport Poczty Polskiej „Rozwój rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce 2014 –2023” zakłada, że w 2023 roku wartość rynku KEP w Polsce będzie kształtować się na poziomie blisko 12 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko 50% w porównaniu do danych z ubiegłego roku. Prognozuje się, że w 2023 roku operatorzy KEP obsłużą prawie 850 mln paczek, czyli dwa razy więcej niż w 2017 roku.