Poczta Polska wydała znaczek prezentujący najstarsze polskie organy kościelne

Poczta Polska wydała znaczek prezentujący najstarsze polskie organy kościelne

W sobotę 5 października br. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy emisji „Zabytkowe organy w Polsce”.

Autorka projektu, Marzanna Dąbrowska, przedstawiła na znaczku późnorenesansowe organy z Bazyliki św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

Historia zachowanych do dzisiaj wielkich organów bazyliki mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu rozpoczyna się w 1611 roku, gdy gwarkowie olkuscy podpisali umowę na budowę dzieła z Hansem Hummlem, krakowskim organmistrzem pochodzącym z Norymbergi. Po tragicznej śmierci syna w wyniku upadku z rusztowania, przerwał on prace nad instrumentem w 1624 r. Dzieła dokończył jego uczeń Jerzy Nitrowski w 1633 r. Obecnie zakonserwowany instrument to dzieło, które przez kolejne lata służyć będzie liturgii oraz musica sacra, gromadzić wokół siebie ludzi sztuki oraz stanowić trwały ślad troski o materialne dziedzictwo kulturowe Polski.

Obecny projekt to kolejny walor z serii „Zabytkowe organy w Polsce”. W lipcu 2015 roku Nasza Firma wydała znaczek przedstawiający organy z kościoła klasztornego Archiopactwa Cysterskiego w Jędrzejowie. We wrześniu 2017 roku Poczta wprowadziła do obiegu wydawnictwo prezentujące barokowe organy pocysterskiego kościoła klasztornego w Pelplinie. Natomiast w czerwcu br. na rynku pojawił się kolejny walor poświęcony organom – tym razem barokowym z Bazyliki Katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu.

O znaczku:
autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1 w bloku
wartość: 6,60 zł
nakład: 100 000 szt.
technika druku: offsetowa
format znaczka: 51 x 79 mm
format bloku: 75 x 100 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 5 października 2019 r.

To i inne wydawnictwa filatelistyczne Poczty Polskiej można nabyć w placówkach pocztowych i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl