Poczta Polska chce umocnić pozycję jednej z czołowych firm rynku paczkowo-kurierskiego w Polsce

Poczta Polska chce umocnić pozycję jednej z czołowych firm rynku paczkowo-kurierskiego w Polsce

10 mld zł to wartość, jaką w 2023 roku może osiągnąć rynek KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczkowe) w Polsce. W najbliższych latach będzie on stabilnie wzrastał na poziomie ok.  10% rocznie. Poczta Polska chce umocnić pozycję głównego polskiego partnera rynku e-Commerce. 

W perspektywie 2023 roku Poczta Polska chce podwoić swoje przychody z obsługi rynku KEP. Obecnie wynoszą one ponad 900 mln złotych. W ciągu najbliższych kilku lat spółka szacuje, że łączne przychody z obszaru KEP, usług logistycznych i usług e-Commerce przekroczą poziom przychodów z korespondencji tradycyjnej.

- To naturalna konsekwencja zmian zachodzących na rynku i niezwykle dynamicznie rozwijającego się handlu w internecie. Od 2011 roku europejski rynek listów ma mniejszą wartość aniżeli regularnie rosnący rynek KEP. Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie również w zmianie struktury przychodów poszczególnych operatorów pocztowych – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Rozwój usług logistycznych

Od 1 lutego br. Poczta Polska wprowadziła do swojej oferty nową usługę, która umożliwia dostarczenie towarów na paletach do dowolnego miejsca w Europie jak i z Europy do Polski. Międzynarodowa Przesyłka Paletowa zapewnia obniżenie kosztów transportu, możliwość śledzenia przesyłki, stałe i regularne dostawy na terenie Europy, dostawy do klientów z rozproszoną infrastrukturą oraz dostawy do magazynów centralnych, sieci handlowych i detalicznych.

Jest też opcja przewozu ładunku pomiędzy wybranymi państwami bez konieczności przejazdu przez teren naszego kraju. Poczta Polska realizuje usługę na terenie Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii i innych krajów Europy na podstawie stałych umów lub jednorazowych zleceń.

Niezbędne inwestycje w nowoczesne rozwiązania

Poczta Polska jest jedyną polską firmą kuriersko-logistyczną działającą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, inni kluczowi gracze w tej branży w Polsce to poczty: niemiecka, francuska, brytyjska i amerykańskie firmy kurierskie. Konkurując z nimi o klientów, Poczta stawia na nowoczesne rozwiązania, które  ułatwią i przyspieszą obsługę przesyłek. W 2017 roku opracowała koncepcję rozwoju sieci logistycznej dopasowując ją do rosnącej liczby paczek –  zarówno w obsłudze krajowej jak i w ruchu zagranicznym. Spółka reorganizuje model logistyczny. Zmienia sieć dostosowaną do obsługi tradycyjnej korespondencji, by  coraz wydajniej obsługiwać strumienie przesyłek e-Commerce, a więc paczek, palet oraz listów priorytetowych. Wraz z rozbudową elementów infrastruktury logistycznej pojawią się inwestycje w systemy informatyczne i flotę pojazdów.

- Rynek przesyłek kurierskich i paczkowych oznacza dziś nie tylko solidne dostarczanie przesyłek, ale wymaga oferowania wartości dodanych zarówno  nadawcom, jak i odbiorcom. Wszyscy oni są naszymi klientami. Z jednej strony to m.in. obsługa finansowa przesyłek, zaś z drugiej strony stworzenie różnorodnych form odbioru, całościowej obsługi celno-podatkowej przesyłek międzynarodowych. Poprzez rozwój tych segmentów Poczta może zyskiwać przewagę nad konkurencją - mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

 e-Commerce jest dynamicznie rozwijająca się gałęzią gospodarki

Główny wpływ na rozwój rynku KEP i usług logistycznych będzie miał dynamicznie rosnący rynek e-Commerce w Polsce oraz stabilny wzrost gospodarczy.

Najbardziej widoczny w skali europejskiej jest trend związany ze wzrostem udziału przesyłek e-Commerce w obrocie międzynarodowym. Europejscy operatorzy pocztowi w odpowiedzi na stałe zmniejszanie rynku listowego zdecydowali się na wprowadzenie zmian modelu biznesowego i skoncentrowaniu się na rynku e-Commerce oraz powiązanym z jego rozwojem rynku KEP. Dywersyfikując swoją działalność rozszerzyli ofertę o usługi logistyczne i grupy usług wykorzystujących sieć dystrybucyjną placówek m.in. usługi finansowe, handel, usługi administracyjne.