Poczta Polska Ochrona obsłuży ruch lotniczy związany z 24. szczytem klimatycznym
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska Ochrona obsłuży ruch lotniczy związany z 24. szczytem klimatycznym

Prezydenci, premierzy, wysocy rangą urzędnicy wezmą udział w 24. szczycie klimatycznym ONZ, który rozpoczyna się w najbliższą niedzielę w Katowicach. W obradach, które potrwają do 14 grudnia weźmie udział ponad 30 tys. gości z blisko 200 krajów. Część z nich będzie lądować na lotnisku w Pyrzowicach, które jest zabezpieczane przez pracowników Pionu Poczta Polska Ochrona.

Z uwagi na rangę i skalę wydarzenia, Szczyt Klimatyczny wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Szczególnie chroniona będzie tzw. „Blue Zone”, czyli strefa, w której będą odbywały się konferencje i panele dyskusyjne. Od 22 listopada do 16 grudnia zawieszono funkcjonowanie strefy Schengen. W praktyce oznacza to przywrócenie tymczasowej kontroli granicznej i obowiązek posiadania przy sobie dokumentów tożsamości.

Za kontrolę bezpieczeństwa pasażerów, ładunków i bagażu na lotnisku w Pyrzowicach odpowiada Poczta Polska. W ramach kontraktu ponad 100 operatorów kontroli bezpieczeństwa z Pionu Poczta Polska Ochrona (PPO) obsługuje obiekt przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Pracownicy pocztowej ochrony przygotowując się do szczytu klimatycznego ćwiczyli praktycznie procedury bezpieczeństwa, związane z wykrywaniem materiałów wybuchowych w bagażu pasażerów. Podczas szkoleń z zakresu pirotechniki oraz procedur związanych z sytuacjami kryzysowymi w porcie lotniczym, odpowiedzialni za kontrole osobiste pracownicy Poczty Polskiej doskonalili umiejętności rozpoznawania materiałów wybuchowych oraz trenują rożne procedury, wykorzystywane w przypadku zagrożenia.

 - Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wymaga zarówno znajomości ich specyfiki, jak również umiejętności analizy aktualnych i potencjalnych zagrożeń. Niezależnie od tego jak trudne i niespodziane są sytuacje, w których znajdą się nasi ludzie, zawsze wykazują się wysoką umiejętnością szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia i dużym zaangażowaniem w działaniu. Jestem przekonany, że podczas tego wyzwania jakim jest 24. szczyt klimatyczny, staną na wysokości zadania - powiedział Jacek Jasiński, Dyrektor Zarządzający PPO.

Najważniejszym celem tegorocznego szczytu jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie, czyli pierwszej w historii międzynarodowej umowy, która zobowiąże wszystkie państwa świata do działań w celu zatrzymania globalnego ocieplenia i ochrony klimatu.