Poczta Polska laureatem „HR Najwyższej Jakości”
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska laureatem „HR Najwyższej Jakości”

Poczta Polska otrzymała certyfikat „HR Najwyższej Jakości”. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami  doceniło firmę za dwa konkursy dla pracowników: „Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej” i „Z tradycją w nowoczesność - 460 lat Poczty Polskiej”. Nagrodzone projekty zdobyły uznanie za oryginalne rozwiązania aktywizujące pracowników i menedżerów.

 „Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej” to konkurs zawodowy dla kadry kierowniczej oraz pracowników pionu sprzedaży, operacji logistycznych i ochrony, organizowany w roku 2018 po raz piętnasty. Ich uczestnicy  mogli zdobyć wartościowe nagrody pieniężne i rzeczowe.  Dwuetapowe zmagania były okazją do sprawdzenia wiedzy, kompetencji współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Pomysły na usprawnienie działania firmy zgłoszone w konkursie „Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej” potwierdziły, że Pocztowcy chcą mieć wpływ na funkcjonowanie firmy, są kreatywni i zaangażowani. Drugi konkurs, „Z tradycją w nowoczesność - 460 lat Poczty Polskiej” to autorski projekt sprawdzający wiedzę o firmie i jej historii, związany z jubileuszem Spółki.

Otrzymane wyróżnienia potwierdzają, że Poczta Polska to firma, która dba o swoich pracowników i wprowadza innowacyjne rozwiązania. Największy w Polsce pracodawca zwiększa od dwóch lat zatrudnienie na trudnym rynku pracy, a średni staż w firmie wynosi 16 lat.

Certyfikat „HR Najwyższej Jakości” w tym roku Poczta otrzymała po raz piąty. Na początku tego roku spółka została laureatem konkursu  „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii „Firma Przyjazna Niepełnosprawnym” za działania w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i inne przedsięwzięcia realizowane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.