III Bieg Pocztyliona: pocztowcy pokonają trasę od Gdańska do Wiednia
O Poczcie Polskiej

III Bieg Pocztyliona: pocztowcy pokonają trasę od Gdańska do Wiednia

Tczew, Grunwald, Wilno, Grodno, Białystok, Lublin, Kraków, Bratysława – to tylko niektóre miasta znajdujące się na trasie III Biegu Pocztyliona – Królewska Poczta Polowa „WOLNOŚĆ”, który rozpoczyna się w najbliższą sobotę w Gdańsku. Organizatorami wydarzenia jest Komitet ds. Sportu i Turystyki Poczty Polskiej oraz Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.

Ideą biegu jest propagowanie  tegorocznych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 460. rocznicy utworzenia Poczty Królewskiej, a także 79. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, 300. rocznicy koronacji Matki Boskiej Trockiej oraz 335. rocznicy odsieczy wiedeńskiej.

Organizatorzy chcą także upowszechnić biegi długodystansowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach wydarzenia zawodnicy wezmą udział w akcji „Kilometry dla Adama”, której celem jest zbiórka pieniędzy na zakup wózka inwalidzkiego dla chorego pocztowca z Katowic, podopiecznego Fundacji „Pocztowy Dar”.

Na trasie z Gdańska do Wiednia pięćdziesięciu sześciu zawodników podejmie wyzwanie przebiegnięcia trasy o długości 2 tys. km. W trakcie 12-dniowych zmagań sportowcy będą pokonywać trasę systemem biegu sztafetowego. Zawodnicy wystartują z Gdańska, po 40 kilometrach przekażą „pałeczkę” zmiennikom, a ostatnia grupa zakończy bieg na Górze Kalhenberg w Wiedniu. W Wilnie i Grodnie do biegaczy dołączą pracownicy poczt litewskiej i białoruskiej.

Podobnie jak w dwóch wcześniejszych edycjach III Bieg Pocztyliona zgromadzi we wspólnej inicjatywie pracowników Poczty Polskiej oraz członków Klubu Paka-s z Wiednia. Swój udział zgłosili również pracownicy Banku Pocztowego S.A. Organizatorzy liczą na wsparcie kibiców na całej trasie całego biegu sztafetowego.

III Bieg Pocztyliona - Królewska Poczta Polowa „WOLNOŚĆ” został objęty honorowym patronatem przez Wicemarszałek Senatu, ministerstwa i placówki dyplomatyczne Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, Grodnie i Bratysławie. Patronami Biegu będą także przedstawiciele Kościołów oraz administracji rządowej i samorządowej, którzy będą gościć biegaczy.