Poczta Polska wydaje znaczek z Matką Bożą Piekarską

13 października br. Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek z wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej.

Na znaczku autorstwa Adama Kultysa widnieje obraz nieznanego autorstwa z sanktuarium w Piekarach Śląskich. Przedstawia on Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus. Obraz ten otoczony jest kultem wśród górników, hutników i Ślązaków. 

Narodziny kultu maryjnego w Piekarach Śląskich sięgają swoimi korzeniami drugiej połowy XVII w. Pobożność maryjna, która zaczęła się wtedy kształtować, była związana z doświadczeniem szczególnych łask uzdrowień. Wstawiennictwa u Pani Piekarskiej szukali wszyscy. Tu król Polski Jan III Sobieski prowadząc w 1683 r. wojska pod Wiedeń błagał o Jej pomoc. Tym śladem zawierzenia poszli August II Sas i król August III. Znaczącym okresem w dziejach kultu maryjnego i historii sanktuarium w Piekarach Śląskich jest działalność ks. Jana Alojzego Fietzka, budowniczego obecnej świątyni (1849 r.). Piekary Śląskie zaczęły wtedy pełnić funkcję Duchowej Stolicy Śląska. Trwałość kultu maryjnego i jego zasięg zostały potwierdzone specjalnymi enuncjacjami papieża Piusa XI i kard. Augusta Hlonda, kiedy to koronami papieskimi przyozdobiono Cudowny Obraz Piekarski (1925 r.).

Decyzją papieża Jana XXIII (1962 r.) kościół piekarski został wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. O nieustającym duchowym znaczeniu sanktuarium piekarskiego świadczą coroczne pielgrzymki z kraju i zagranicy. Splotły się z nimi losy św. Jana Pawła II, który od 1965 r. jako metropolita krakowski uczestniczył w pielgrzymkach mężczyzn i głosił kazania, a potem jako papież kierował co roku swoje pasterskie słowo do zgromadzonych na wzgórzu pielgrzymów. W 1983 r. nadał Maryi Piekarskiej tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

O znaczku:
autor projektu: Adam Kultys
liczba znaczków: 1
wartości: 5 zł
nakład: 3 000 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 13 października 2017 r.

Kolekcjonuj znaczki w prosty i wygodny sposób! Zamów abonament filatelistyczny w najbliższej placówce pocztowej bądź za pośrednictwem strony internetowej: www.filatelistyka.poczta-polska.pl