Poczta Polska wspiera ZUS i MRPiPS w realizacji nowych przepisów emerytalnych

31 sierpnia 2017 r. Poczta Polska SA i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zadań związanych z wejściem w życie przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego.

W ramach porozumienia w placówkach pocztowych w wybranych miejscowościach zorganizowane będą dyżurne stanowiska ZUS Tam doradcy emerytalni wyjaśnią zainteresowanym zmiany przepisów obniżających wiek emerytalny, wytłumaczą od czego zależy wysokość emerytury i ile wyniesie ich świadczenie. W urzędach pocztowych będzie można także wysyłać wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego.

- To kolejna ważna płaszczyzna współpracy  podjęta  przez Pocztę Polską. Cieszę się, że Poczta Polska rozwija się dla dobra Polaków powiedział Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. - Dzięki bliskim, codziennym kontaktom z obywatelami Poczta Polska ma wysokie zaufanie społeczne. Cieszę się, że spółka zaangażowała się w kampanię informacyjną dotyczącą realizacji znowelizowanej ustawy emerytalnej.

W urzędach pocztowych będą dostępne również materiały informacyjne ZUS dotyczące usług doradcy ds. emerytalnych oraz informatory skierowane do przyszłych świadczeniobiorców. Planowana jest również  prezentacja spotów informacyjnych.

- Od 1 października obniżamy wiek emerytalny: 60 lat  dla kobiet i 65 lat  dla mężczyzn. Emerytura to prawo, a nie obowiązek i mam nadzieję, że Polacy będą korzystać z tego prawa świadomie. Decyzja o przejściu na emeryturę jest ich decyzją, uwzględniającą sytuację zdrowotną, zawodową oraz oczekiwania co do wysokości świadczenia, jakie mogą otrzymać – powiedziała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. 

1 października wejdą w życie przepisy przywracające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wnioski o emeryturę z tytułu obniżenia wieku emerytalnego pierwsi klienci będą mogli składać od 1 września, czyli na 30 dni przed osiągnięciem uprawnień. Prawo do emerytury po obniżeniu wieku ma ponad 330 tys. osób.

- Naszym celem jest poszerzanie zakresu spraw, które Polacy mogą załatwiać za pośrednictwem Poczty.  Dysponujemy największą w Polce siecią placówek i docieramy do wszystkich mieszkańców naszego kraju, dlatego Poczta Polska jest naturalnym partnerem do świadczenia usług na linii obywatel-państwo. Można powiedzieć, że towarzyszymy Polakom od narodzin i przyjmowania wniosków w programie 500 + aż do emerytury i obsługi dokumentacji w tym zakresie – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

- Dzięki Poczcie Polskiej Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego usługi stają się jeszcze bardziej dostępne dla naszych klientów. To niezwykle ważne by każdy miał możliwość szybkiego dostępu do ZUS – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS