„Solidarność Walcząca” na znaczku pocztowym

Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek emisji „Solidarność Walcząca”. Towarzyszy jej koperta FDC (Pierwszego Dnia Obiegu) i datownik.   

Autor projektu, Karol Tabaka, na biało-czerwonej fladze zamieścił znak słowno-graficzny „Solidarność Walcząca”. Organizacja powstała w 1982 roku we Wrocławiu i w krótkim czasie swoją działalnością objęła nie tylko większość regionów Polski, ale przenikała także na teren innych krajów zniewolonych przez imperializm sowiecki. Była jedną z największych niepodległościowych organizacji niezależnych, wywodzących się z NSZZ „Solidarność”, powstałych w konsekwencji delegalizacji „Solidarności” przez komunistyczne władze PRL oraz wprowadzenia stanu wojennego.  

 – Organizacja dążyła do obalenia komunizmu i pełnej niepodległości Polski oraz innych krajów bloku moskiewskiego. Celowi temu służyło m.in.: utworzenie sieci radiostacji, które wyemitowały kilkaset nielegalnych audycji; setki drukowanych w podziemiu książek; druk i kolportaż ponad stu tytułów bezdebitowej prasy oraz demonstracje i inne akcje protestacyjne – powiedział Kornel Morawiecki założyciel, obecnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

O znaczku:
autor projektu: Karol Tabaka
liczba znaczków: 1
wartość: 2,60 zł
nakład: 270 000 szt.
technika druku: offset
format znaczków: 39,5 x 31,25 mm
arkusz sprzedażny: 9 znaczków
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 20.06.2017 r.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl