Wzrost płac w Poczcie

Przedstawiciele pracodawcy i reprezentatywnych związków zawodowych podpisali porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. To kolejna podwyżka płac w Poczcie Polskiej. Wynagrodzenia najmniej zarabiających pocztowców wzrosły w ciągu kilkunastu miesięcy o 400 zł – poprzednia podwyżka była w marcu 2016 r.

Zarząd Poczty Polskiej proponował w trakcie rozmów z partnerami społecznymi zróżnicowany wzrost wynagrodzeń, aby podwyżki otrzymali przede wszystkim ci najmniej zarabiający. Związkom zawodowym zależało, aby wszyscy pracownicy dostali podwyżki w tej samej kwocie. Zarząd przystał na takie rozwiązanie.  

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, wynagrodzenia wszystkich pracowników objętych ZUZP, którzy będą zatrudnieni 31 maja 2017 roku w Poczcie Polskiej, wzrosną od 1 czerwca br. o 150 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymają podwyżkę proporcjonalną do swojego wymiaru etatu. Poprzednie dwie podwyżki - wynoszące 150 zł w marcu i 100 zł w lipcu ubiegłego roku otrzymały osoby, których wynagrodzenia zasadnicze były niższe niż 4 tys. zł brutto.

Podpisanie porozumienia to kolejne działanie, które jednoznacznie potwierdza, że wzrost wynagrodzeń to nasz priorytet. Od marca ubiegłego roku, najniższe wynagrodzenie zasadnicze w Poczcie Polskiej wzrosło o 400 zł.  Wliczając premię czasowo-jakościową, która będzie wypłacana comiesięcznie od czerwca br. oraz premię roczną, nasze wynagrodzenia są nie mniej atrakcyjne w niż w firmach, z którymi konkurujemy na rynku pracy. Wspólnie z partnerami społecznymi uzgodniliśmy, że do rozmów o kolejnych podwyżkach będziemy systematycznie wracać – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.