Silne państwo polskie wraca na pocztę

Silne państwo polskie wraca na pocztę

Poczta Polska staje się strategicznym ogniwem krytycznej infrastruktury państwa, zwiększając stabilność i bezpieczeństwo jego funkcjonowania. Tę przynależność do państwa w sposób symboliczny oddaje powrót polskiego godła do placówek spółki. Dziś w placówce Radom 1 odbyło się jego uroczyste zawieszenie. Wydarzenie zbiegło się z otwarciem w Radomiu centrum kompetencyjnego Poczty Polskiej w zakresie wideokodowania przesyłek.

Współpraca Poczty Polskiej ze strukturami państwa – poza obsługą rynku e-commerce oraz koordynacją logistyki dla handlu międzynarodowego - jest jednym z kluczowych elementów nowej strategii Spółki do 2021 roku.

Cyfrowe ramię państwa

Poczta ma być partnerem państwa w obszarze cyfryzacji usług administracyjnych. Planowana jest integracja publicznych systemów informatycznych z pocztową platformą Envelo, dzięki czemu załatwianie spraw urzędowych przez obywateli będzie szybsze, a obieg dokumentów w instytucjach państwowych sprawniejszy. Spółka chce brać czynny udział w misji modernizacji kraju i przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu Polaków.

- Fakt przywrócenia godła świadczy o polskości Poczty i jest symbolem silnego, sprawnie funkcjonującego państwa. W miejscach urzędowych, w których obywatel styka się z usługami publicznymi, warto podkreślać wspólną historię i tradycję, poprzez eksponowanie symboli państwowych – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.

Poczta równocześnie jest gotowa do pełnej obsługi pocztowej i logistycznej administracji publicznej i Spółek Skarbu Państwa, a także wsparcia strategicznych programów publicznych, takich jak Rodzina 500+, Narodowy Program Mieszkaniowy czy pobór abonamentu RTV. Spółka będzie też kontynuować świadczenie publicznych usług pocztowych w ramach funkcji operatora wyznaczonego, co oznacza doręczanie korespondencji pięć dni w tygodniu oraz utrzymanie wymaganej terminowości usług, gęstości sieci placówek i godzin ich otwarcia. Innym ważnym obszarem misji publicznej Poczty pozostaną działania na rzecz obronności państwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

- W dobie kryzysu zaufania w Europie, Polacy potrzebują instytucji państwowych, co do których mogą być pewni, że działają w ich interesie. Nie poddających się lobbingowi i wpływom zagranicznych organizacji. Pracują w nich ludzie, na których możemy polegać. Taką instytucją od lat jest Poczta, zapewniająca poufność korespondencji, naszych danych osobowych. Godło w jej placówkach jest znakiem dla wszystkich Polaków – tu na pierwszym miejscu jest dobro obywatela, a nie maksymalizacja zysku – podkreślił Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej

Radom staje się ważnym punktem na pocztowej mapie Polski

W Radomiu ruszyło ogólnopolskie centrum kompetencyjne świadczące usługi wideokodowania dla wszystkich przesyłek listowych w kraju. Dzięki temu rozwiązaniu, Poczta chce poprawić jakość świadczonych usług. Obecnie centrum obsługuje przesyłki opracowywane w sortowni w Zabrzu. Docelowo będzie obsługiwało wszystkie węzły w kraju, a pracę znajdzie tu 40 osób, których zadaniem będzie zakodowanie blisko 3 mln obrazów miesięcznie.

Wideokodowanie to funkcja wspierająca dla maszynowego rozdziału przesyłek. Kiedy maszyna nie jest w stanie odczytać adresu, dostarcza obraz takiej przesyłki do wideooperatora, którego rolą jest przypisanie właściwych danych i odesłanie informacji z powrotem do maszyny sortującej, dzięki czemu jest ona w stanie właściwie przyporządkować list.