Poczta Polska zaproponowała nowy system premiowy, który realnie zwiększy wynagrodzenia

Poczta Polska przedstawiła pracownikom nowy Regulamin Premiowania, uzgodniony przez zespół roboczy złożony z przedstawicieli pracodawcy i strony społecznej. Zgodnie z nowymi zapisami, pracownicy okienek i listonosze będą mogli otrzymać nawet  ponad 800 zł brutto premii w kwartale. Trwa wewnętrzna dyskusja nad propozycjami, jeśli Regulamin zostanie zaakceptowany przez związki zawodowe to pierwsze premie trafią na konta pracowników jeszcze w II kwartale.

Dokument przewiduje zwiększenie wpływu indywidualnych wyników pracy na wysokość tej części wynagrodzenia. W przypadku doręczycieli i pracowników sortowni prawie 2/3 dodatku do pensji będzie stanowiła premia czasowo-jakościowa, na której wysokość wpłynie jakość wykonywanej pracy i zaangażowanie, a także liczba przepracowanych dni w danym miesiącu. Do tego dojdzie premia zadaniowa wypłacana, jeśli zarówno pracownik jak i jego jednostka organizacyjna w pełni zrealizują zaplanowane na dany okres zadania. Dodatkowo, gdy firma w danym kwartale osiągnie zakładany wynik na poziomie co najmniej 100%, wszystkie osoby, które otrzymały premię zadaniową dostaną dodatkową gratyfikację w postaci premii wynikowej.

Ponadto, Poczta Polska wypłaciła już  dodatkowe środki dla pracowników. Osoby zatrudnione na pełny etat, które zarabiają poniżej i równo 4 tys. zł brutto otrzymały ponad 350 zł. Zarząd wraz ze związkami zawodowymi, będzie kontynuował prace nad programem systematycznego wzrostu wynagrodzeń.

Warunki zatrudnienia pracowników kluczem nowej strategii

Poprawa warunków pracy i wynagrodzeń jest jednym z kluczowych elementów nowej strategii Poczty Polskiej przyjętej właśnie przez Radę Nadzorczą firmy. Pracownicy Poczty Polskiej są największym kapitałem spółki. Dlatego stabilne zatrudnienie, płace adekwatne do kompetencji i wymagań rynku są priorytetem działań obecnego Zarządu. Zarząd Poczty Polskiej, podobnie jak pracownicy, widzi konieczność zmiany wynagrodzeń w Spółce i podejmuje konkretne działania by to zmienić.

– Pensje w Poczcie muszą wzrastać, a zatrudnienie w wybranych miastach powinno się zwiększyć. Dlatego pracujemy nad stabilizacją przychodów firmy. Skończyliśmy z polityką cięcia kosztów osobowych i redukcji personelu, pracujemy nad strategią rozwoju, która przyniesie większe zyski i poprawę sytuacji pracowników. Skoncentrowaliśmy się na modernizacji i zwiększaniu przychodów, dzięki temu w najbliższych latach możliwe będzie sukcesywne podnoszenie pensji pracowników – mówi Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

W firmie tak dużej jak Poczta Polska, zatrudniającej 80 tys. pracowników, decyzje związane z wynagrodzeniami mają ogromne konsekwencje finansowe. Każde 100 zł podwyżki dla wszystkich pracowników to w ujęciu rocznym dla Poczty wydatek rzędu 100 mln zł. Zarząd podejmując decyzje na temat kwestii płacowych musi równoważyć oczekiwania pracowników oraz możliwości finansowe firmy. Wyrazem takiej polityki jest zaprezentowany właśnie nowy Regulamin Premiowania.