Poczta Polska zaprasza startupy do współpracy

Poczta Polska rozpoczyna nabór firm z innowacyjnymi rozwiązaniami w ramach projektu „GammaRebels powered by Poczta Polska”. Celem działań jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami Poczty Polskiej.

Poczta Polska we współpracy z akceleratorem HardGamma Ventures zaprasza do współpracy firmy z nowatorskimi rozwiązaniami w ramach projektu „GammaRebels powered by Poczta Polska”.  Finansowanie zapewnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach rządowego programu Start In Poland.

Zasady projektu

Celem projektu jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami Poczty Polskiej. Młode firmy otrzymają pomoc finansową, możliwość skorzystania z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także szansę na zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Wybrane podmioty otrzymają dofinansowanie (do 200 tys. zł.) na realizację innowacyjnych projektów. Wytypowani do współpracy eksperci biznesowi oraz mentorzy będą wspierać uczestników w budowie modelu biznesowego najlepiej dostosowanego do oczekiwań Poczty Polskiej.

Projekt będzie trwał do marca 2018 r. i składał się z dwóch rund akceleracyjnych, trwających po trzy miesiące. Pierwsza runda rozpocznie się już w kwietniu 2017 roku. Procedura aplikacyjna do pierwszej rundy akceleracji została już uruchomiona i jest dostępna na stronie http://hardgamma.com/gammarebels/.

Obszary do współpracy

W ramach projektu „GammaRebels powered by Poczta Polska” poszukiwane są firmy do współpracy w następujących obszarach: 

  • produkty (usługi), dające nową wartość dla klienta i uzupełniające podstawową działalność Poczty Polskiej, które mogą być dystrybuowane z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury,
  • narzędzia zwiększające efektywność działań komunikacyjnych i marketingowych (bazy danych, beacony),
  • rozwiązania typu eGovernment, które mogłyby być świadczone we współpracy z Pocztą Polską lub na podstawie danych posiadanych przez nią danych,
  • nowe formy dostawy oraz optymalizacja sieci dostaw przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską,
  • rozwiązania cyfrowe dla placówek pocztowych (smart post office) – w wymiarze front-office i back-office (w tym wykorzystujące rozwiązania IOT).

Wartość projektu GammaRebels powered by Poczta Polska to 5.954.750,00 zł, w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej 5.859.275,00 zł.