PARP: Poczta Polska ma najlepszą na rynku ofertę współpracy ze start-upami

PARP: Poczta Polska ma najlepszą na rynku ofertę współpracy ze start-upami

Poczta Polska wraz z akceleratorem Hard Gamma Venture Sp.z o.o. zdobyła największą liczbę punktów w konkursie Scale UP - na realizację innowacyjnych projektów. Konkurs zorganizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach rządowego programu Start In Poland. Propozycja Poczty Polskiej zdobyła 30 punktów na 32 możliwe do zdobycia.

Celem konkursu Scale UP jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. O dofinansowanie w konkursie ubiegało się aż 61 podmiotów. Dofinansowanie otrzymało tylko 10.

- Dzięki współpracy w ramach projektu akcelerator Hard Gamma Venture odpowiedzialny będzie  m.in. za selekcję rozwiązań na rynku, stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane wcześniej potrzeby rozwojowe Poczty Polskiej. Hard Gamma Venture będzie mógł przekazać dofinansowanie mikro i małym przedsiębiorcom na realizację tych potrzeb dla Poczty Polskiej – podkreśla Krzysztof Górski, dyrektor zarządzający Pionem Strategii i Rozwoju w Poczcie Polskiej.  

Reprezentanci startujących w konkursie akceleratorów oraz dużych przedsiębiorstw osobiście prezentowali projekty w PARP. W panelach ekspertów, którzy oceniali projekty znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie przyznano tym akceleratorom, które w najwyższym stopniu spełniały kryteria konkursu. Przedstawiły nowatorskie rozwiązania, zaprezentowały profesjonalny plan rozwoju startupów objętych akceleracją oraz wykazały się doświadczeniem w podobnych działaniach. 

W ramach projektu Poczta Polska wytypowała obszary, w ramach których poszukiwane będą podmioty do współpracy:

  • produkty (usługi), dające nową wartość dla klienta i uzupełniające podstawową działalność Spółki, które mogą być dystrybuowane z wykorzystaniem infrastruktury Poczty Polskiej,
  • narzędzia zwiększające efektywność działań komunikacyjnych i marketingowych (bazy danych, beacony),
  • rozwiązania typu eGovernment, które mogłyby być świadczone we współpracy z Pocztą Polską lub na podstawie danych posiadanych przez nią danych,
  • nowe formy dostawy oraz optymalizacja sieci dostaw przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską.