Obsługa sądów: ostatnia partia 10 tys. tabletów trafiła do Poczty Polskiej

Obsługa sądów: ostatnia partia 10 tys. tabletów trafiła do Poczty Polskiej

Poczta Polska realizuje drugi etap wdrożenia systemu elektronicznego potwierdzania odbioru (EPO) na potrzeby polskiego wymiaru sprawiedliwości. 16 listopada br. dostawca przekazał Poczcie Polskiej ostatnią partię 10 tysięcy tabletów. W ramach świadczenia obsługi na rzecz polskiego sądownictwa pracownicy Poczty Polskiej będę wykorzystywać łącznie ponad 20 tysięcy tabletów oraz 9 000 signature padów.

16 listopada br. Poczta Polska otrzymała ostatnią partię urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usługi elektronicznego potwierdzania odbioru w ramach obsługi polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tablety sukcesywnie są przekazywane do placówek pocztowych na terenie całego kraju. W tym samym czasie odbywają się szkolenia pracowników Poczty z obsługi nowych urządzeń.

Zgodnie z podpisaną umową na obsługę korespondencji sądowej Poczta Polska od 1 marca 2016 r. świadczy usługę elektronicznego potwierdzania odbioru z wykorzystaniem tabletów oraz dedykowanej aplikacji „Mobilny Listonosz” na obszarze obejmującym 76% PNA (Pocztowych Numerów Adresowych). W ramach drugiego etapu wdrożenia EPO usługą obejmowane są sukcesywnie kolejne obszary kraju.

Innowacyjne usługi

Aplikacja „Mobilny Listonosz” będzie wykorzystywana nie tylko na potrzeby obsługi korespondencji sądów, ale w niedalekiej przyszłości stanie się platformą skupiającą wiele innowacyjnych usług Poczty Polskiej. Aplikacja dostępna na tabletach i smartfonach otwiera przed Pocztą możliwość zdalnego świadczenia zupełnie nowych jakościowo usług co znacząco zwiększy jej konkurencyjność na krajowym rynku pocztowo-kurierskim.

Poczta Polska istotnym elementem infrastruktury państwa

Realizacja kontraktu na obsługę polskich sądów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, to kolejny krok w kierunku pełnienia przez Pocztę Polską roli narodowego operatora cyfrowego. Dysponuje ona odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz siecią placówek, aby wspierać administrację w procesie cyfryzacji usług publicznych. Poczta Polska jest w stanie zapewnić zintegrowany wielokanałowy dostęp do e-usług dla 100% mieszkańców kraju.