@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska strategicznym partnerem w budowie e-państwa – porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa

Poczta Polska strategicznym partnerem w budowie e-państwa – porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa

Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, oraz Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa, podpisali porozumienie z Pocztą Polską i jej spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe (Envelo) o strategicznej współpracy w obszarze cyfryzacji państwa. Umowa dotyczy integracji systemów informatycznych administracji, z których korzystają obywatele, z pocztową platformą Envelo. To pierwsze tego typu porozumienie na rynku. Poczta Polska ma stać się filarem budowy e-państwa.

 Szybsze załatwianie spraw urzędowych przez obywateli i sprawniejszy obieg dokumentów w instytucjach państwowych to najważniejsze korzyści płynące ze współpracy administracji z narodowym operatorem Pocztą Polską. Kluczową rolę w nowym systemie wymiany informacji będzie pełniła Rejestrowana Przesyłka Elektroniczna (RPE), która na mocy tzw. rozporządzenia eIDAS Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910 z 2014 roku ma identyczną rangę pod względem skutków prawnych, jak list polecony.

Widzimy znacznie szerzej udział Poczty Polskiej w cyfryzacji kraju – poprzez placówki pocztowe i doręczycieli – ambasadorów cyfryzacji, którzy za pośrednictwem urządzeń mobilnych mogą ułatwić uzyskanie dostępu do profilu zaufanego. Chcemy aby poczta papierowa była dostarczana na nasz komputer lub telefon, bez konieczności odbierania jej w placówce pocztowej. – zaznaczyła minister Anna Streżyńska.

Poczta Polska w całości należy do Skarbu Państwa. Zapewnia to bezpieczeństwo danych i pełną kontrolę państwa nad informacjami i dokumentami, także w przypadku sytuacji kryzysowych.  Dzięki dużej liczbie placówek oraz dostępowi do baz i systemów państwa Poczta może też wesprzeć administrację w obsłudze takich spraw, jak wydanie wyciągu z KRS czy przyjęcie wniosku o dowód osobisty. Jest to szczególnie ważne w małych miejscowościach, gdzie dojazd do większego ośrodka miejskiego jest utrudnieniem – podkreślił Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Poczta Polska jest gotowa do wsparcia administracji w kilku kluczowych obszarach. Spółka może zapewnić prostą i bezpieczną procedurę identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników korzystających z systemów publicznych, a także pomóc w ograniczeniu skutków wykluczenia cyfrowego części obywateli mieszkających na obszarach wiejskich, zdegradowanych lub oddalonych od ośrodków administracyjnych. Z myślą o takich osobach rozwijane są dwie usługi: przesyłka hybrydowa (list wysyłany elektronicznie, a dostarczany w formie tradycyjnej) i przesyłka proceduralna (umożliwiająca dostawę do adresata dokumentów, np. dowodów osobistych, paszportów i prawa jazdy).

 – Poczta Polska obsługuje dwie grupy klientów: nowoczesnych, chętnie  czerpiących korzyści z potencjału  nowych technologii, i tradycyjnych, którzy z Internetu korzystają rzadko lub wcale. Dzięki temu, że oferujemy zarówno elektroniczne usługi na platformie i w aplikacji Envelo, jak i dysponujemy największą liczbą placówek oraz wykwalifikowanych pracowników, jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby każdego klienta i dotrzeć do 100% Polaków – zaznaczył Przemysław Sypniewski, Prezes Poczty Polskiej.

Obywatel powinien mieć dostęp do urzędu na okrągło – online. Jesteśmy gotowi do  kompleksowego wsparcia administracji w procesie wdrażania e-usług. Transformacja cyfrowa administracji dzięki Platforma Envelo to nie tylko zmiana technologiczna, ale i cywilizacyjna, która poszerza kompetencje cyfrowe  obywateli  – zadeklarował Paweł Usidus, Prezes spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe, jeden z sygnatariuszy porozumienia.

Prognozy wskazują, że w ciągu pięciu lat przychody Poczty Polskiej z doręczania tradycyjnej korespondencji zmniejszą się o 84%, oznacza to spadek wyniku w tym segmencie usług z obecnych 2 749,4 mln zł rocznie na 441,1 mln zł w 2021 r. Radykalna zmiana struktury przychodów sprawia, że Poczta musi w najbliższych latach wdrożyć całkowicie nowy model biznesowy. Z Narodowego Operatora Pocztowego firma chce stać się Narodowym Operatorem Cyfrowym i skoncentrować się na dwóch perspektywicznych źródłach przychodów - logistyce rynku e-commerce i obsłudze usług e-administracji.

 Przedstawiciel spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe został liderem strumienia e-Skrzynka, e-Doręczenie w ramach programu od Polski papierowej do cyfrowej. Realizowanego w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.