Poczta Polska: negocjacje z partnerami społecznymi zakończone porozumieniami

Wzrost wynagrodzeń i większa konkurencyjność Poczty Polskiej na rynku pracy – to efekt porozumienia zawartego między Zarządem Spółki, a przedstawicielami reprezentatywnych  Związków Zawodowych – Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty. Negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumień, które zamykają płacowe spory zbiorowe z obiema Organizacjami Związkowymi. Aby skutecznie zrealizować porozumienie niezbędne jednak będzie szukanie nowych źródeł przychodów i oszczędności.

Związki Zawodowe oraz kierownictwo Spółki wypracowało propozycję zaakceptowaną przez wszystkie strony, czyli wzrost płacy zasadniczej o 100 zł brutto od 1 lipca br., dla wszystkich pracowników, którzy zarabiają mniej niż 4000 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze). Oznacza to, że biorąc pod uwagę m.in. pierwszą część wynegocjowanego w marcu wzrostu wynagrodzeń, pracownicy z tej grupy płacowej, będą zarabiać o 300 zł brutto więcej.  

- Dziękuję Partnerom Społecznym za to, że wspólnie udało nam się osiągnąć porozumienie. Wiemy, że ta podwyżka nie zaspokaja wszystkich oczekiwań. To jest dla nas bardzo trudna decyzja, skutkująca wzrostem kosztów. Jako Zarząd musimy dbać o stabilność ekonomiczną firmy. Zrobimy wszystko, aby uniknąć negatywnych wariantów. W związku z tym, przede wszystkich musimy skupić się na wzroście  przychodów oraz obniżeniu kosztów działania – mówi Przemysław Sypniewski, Prezes Poczty Polskiej.

Poczta Polska jest największym pracodawcą w kraju zatrudniającym w oparciu o umowy o pracę. Spółka w ubiegłym roku wygrała konkurs organizowany przez Prezesa UKE na operatora wyznaczonego. Poczta Polska dysponuje infrastrukturą pocztową i logistyczną, która zapewnia sprawną obsługę klientów i jest jednocześnie jednym z elementów strategicznej infrastruktury państwa.