Poczta Polska z nowym certyfikatem zgodności

Poczta Polska otrzymała Certyfikat zgodności z normą ISO 22301:2012 – Bezpieczeństwo powszechne – Systemy zarządzania ciągłością działania. To już trzeci certyfikat zgodności potwierdzający, że Poczta Polska posiada systemy zarządzania zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość realizacji usług.

Przyznanie certyfikatu, zostało poprzedzone audytem przez niezależną międzynarodową jednostkę normalizacyjną BSI Group. Certyfikacji, na zgodność z normą ISO 22301:2012, został poddany System Zarządzania Ciągłością Biznesu w zakresie rozwiązań i elementów systemowych oraz w zakresie ciągłości działania procesu logistycznego.

Uzyskanie Certyfikatu zgodności z normą ISO 22301:2012 oznacza, że Poczta Polska wdrożyła najlepsze praktyki w zakresie ciągłości działania oraz spełnia wymagania biznesowe klientów.

Certyfikat jest także potwierdzeniem tego, że Poczta Polska realizuje działania prowadzące do utrzymania i wzrostu konkurencyjności Spółki na rynku.

Poczta Polska posiada także:

• Certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27001:2013, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, obejmującego świadczenie oraz zarządzanie realizacją usług wydruku i konfekcjonowania,

• Certyfikat zgodności z normą ISO 31000:2012, w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zdarzeniami ryzyka operacyjnego w Poczcie Polskiej.