@@include('build/svg-sprite.svg')
24 finał Orkiestry ze znaczkiem Poczty Polskiej

24 finał Orkiestry ze znaczkiem Poczty Polskiej

5 stycznia 2016 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu kolejny znaczek upamiętniający Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już siódmy znaczek pocztowy dedykowany tej akcji.

Na znaczku przedstawiono rysunek kolorowego balonu, który symbolizuje jedno z haseł 24. Finału WOŚP: „Mierzymy wysoko”. Dodatkowo w oprawie arkusza 6-znaczkowego umieszczono napisy "Pediatria" oraz "Godna opieka ludzi w podeszłym wieku", którym poświęcony jest tegoroczny 24. Finał WOŚP. Znaczek ma kształt serca, kojarzącego się z Fundacją od początków jej działalności.

W niedzielę 10 stycznia 2016 roku odbędzie się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze ze zbiórki publicznej zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów wyspecjalizowanych w takich dziedzinach jak: pediatria, onkologia, kardiochirurgia, pulmonologia oraz reumatologia, a także na wsparcie oddziałów geriatrycznych, do zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.