Poczta Polska: bezpardonowy atak czarnego PR-u InPostu

Rafał Brzoska i kontrolowana przez niego spółka InPost po raz kolejny uderza w Pocztę Polską i kłamie na jej temat. Tym razem organizując konferencję prasową pt. "Jak dopłacamy 1,8 mld zł do nierentownej Poczty Polskiej”. Konferencja była pełna przeinaczeń i haniebnych ataków personalnych, niespotykanych w świecie polskich spółek giełdowych. Sąd Okręgowy w Warszawie już kilka tygodni temu zakazał podmiotom ze stajni Integera szkalowania dobrego imienia Poczty Polskiej – wtedy chodziło o obsługę wymiaru sprawiedliwości.

- Takie działanie wpisuje się w strategię InPostu, która od lat żeruje na dobrym imieniu Poczty i zaufaniu, jakie nasza marka wzbudza u klientów. Konferencja prasowa to kolejny pomysł Pana Brzoski na dyskredytowanie Poczty Polskiej. Niemal codziennie prezes konkurującej z nami firmy informuje media o walce z Pocztą Polską – podkreśla Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. - Podjęliśmy kroki prawne dotyczące zaplanowanej konferencji, wzywając InPost do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszających nasze dobra osobiste. Będziemy informować na bieżąco o dalszych krokach - dodał.

Działanie InPostu przypomina do złudzenia zorganizowaną w styczniu 2014 r. konferencję InPostu pod równie histerycznym tytułem: „Kto naprawdę sabotuje korespondencję z sądów”. Podczas tej konferencji InPost sugerował rzekome niewywiązywanie się Poczty Polskiej z jej obowiązków, w tym domniemane porzucenie swoich obowiązków na rzecz sądów i prokuratur w listopadzie i grudniu 2013 r. Wówczas InPost minął się z prawdą, o czym niedawno przesądził Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 13 października br. (XXVI GC 121/14).

Odnosząc się do pomówień InPostu Poczta Polska informuje:

Fakty i mity o rynku pocztowym

Mit 1:

Poczta Polska czerpie ogromne pieniądze z podatku VAT

Fakt:

Zwolnieniem z podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług objęte są wyłącznie powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora wyznaczonego oraz usługi bankowe i ubezpieczeniowe świadczone przez banki i firmy ubezpieczeniowe. Celem takiego rozwiązania, krajowego i europejskiego, jest aby usługi te były przystępne cenowo dla klientów. Podkreślić należy, że po zwycięstwie, w otwartym konkursie organizowanym przez Prezesa UKE, operatorem wyznaczonym na kolejne 10 lat została Poczta Polska.

Mit 2

Poczta stosuje inne stawki dla klientów indywidualnych a inne dla biznesowych.

Fakt:

Wydaje się, że nasz konkurent nie odrobił lekcji ze znajomości regulacji dotyczących rynku pocztowego. Zgodnie bowiem z tymi regulacjami (ustawą Prawo pocztowe oraz III Dyrektywą pocztową ) dla nadawców nadających znaczną liczbę przesyłek mogą być stosowane taryfy specjalne niższe niż obowiązujące za dany rodzaj lub sposób świadczenia usługi powszechnej.

Jest rzeczą oczywistą, że różnica w cenie zależy od specyfiki, w tym wolumenu i zakresu współpracy z klientem. Inny jest koszt nadania 1 listu dla Jana Kowalskiego, a inny koszt usługi dla dużego klienta zintegrowanego z system informatycznym i logistycznym poczty.

W przypadku przetargu dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, Poczta Polska złożyła atrakcyjną i rynkową ofertę, a cena była efektem także restrukturyzacji jaka zaszła w ostatnich latach w spółce. Poczta Polska ma świadomość swojej roli jako strategicznego przedsiębiorstwa dla kraju i służby dla obywateli w tym specyficznym i arcyodpowiedzialnym przetargu.

InPost w ostatnim czasie próbował zastraszyć menagerów Poczty odpowiedzialnych za kluczowe kontrakty przesyłając im ostrzeżenia przed składaniem konkurencyjnych dla InPostu ofert. Jest to element kampanii mającej na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od kolejnych przegranych w postępowaniach przetargowych przez InPost.

Poczta Polska jako firma państwowa jest w tym przypadku konkurentem dla kapitału z Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, którego reprezentanci operują finansowo za pomocą wehikułów zarejestrowanych na Cyprze i Malcie.

Poczta Polska zatrudnia swoich pracowników na umowach o pracę i pod tym względem jest wyjątkiem na krajowym rynku pocztowym. Oznacza to, że Spółka odprowadza rocznie około 895 mln zł należności związanych tylko z samym zatrudnieniem. Łączne płatności Poczty Polskiej wnoszone do budżetu państwa przekraczają miliard złotych. Poczta Polska, która płaci podatki w Polsce jest ważnym elementem budującym bezpieczne i przejrzyste relacje na linii państwo – firma.

• Poczta Polska w latach 2011-2014 wypracowała 430 mln zł zysku brutto, nie była dotowana z budżetu państwa i jednocześnie zatrudniała i zatrudnia blisko 80 tys. osób na umowie o pracę co jest wyjątkiem na rynku pocztowym

• W latach 2011-2014 Poczta Polska przeznaczyła blisko 600 mln zł na rozwój i motywowanie pracowników

• Inwestycje w infrastrukturę pocztową oraz inwestycje kapitałowe przekroczyły w tym okresie ponad 730 mln zł

• Poczta Polska osiągnęła takie rezultaty działając na uwolnionym i konkurencyjnym rynku i aktywnie odpowiadając na wyzwania coraz szybszej cyfryzacji korespondencji