Zamiast do urzędu zapraszamy na pocztę!

W Sosnowcu w placówce Poczty Polskiej przy ul. 3 Maja 24 zostało otwarte dziś pierwsze Centrum Aktywności Cyfrowej (CAC). Przy uwzględnieniu pozyskania finansowania, plany Poczty Polskiej obejmują utworzenie do 500 podobnych centrów. Powstają one dzięki współpracy Poczty z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, obywatele będą mieli dostęp do wybranych usług e-government administracji publicznej, takich jak utworzenie profilu zaufanego e-PUAP, rozliczenie składek ZUS, czy założenie działalności gospodarczej.

Centra Aktywności Cyfrowej to jedno- lub dwuosobowe stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Centra będą służyły aktywizacji społeczności lokalnych oraz upowszechnianiu wykorzystania internetu i nowych technologii poprzez: dostęp do powszechnych e-usług prywatnych i publicznych takich jak e-administracja, e-bankowość, e-deklaracje, e-handel, e-konsultacje społeczne, e-zdrowie oraz udostępnianie cyfrowych zasobów kultury. W każdym Centrum będzie również Strefa gier interaktywnych, utworzona z myślą o dzieciach odwiedzających z opiekunami placówki Poczty Polskiej. Czas spędzony na poczcie będzie dla nich wypełniony świetną zabawą, a jednocześnie mądrą i kształcącą aktywnością.

- Zdecydowaliśmy się na współpracę z Pocztą Polska w zakresie utworzenia kilkuset Centrów Aktywności Cyfrowej, ponieważ Poczta jako narodowy operator posiada największą w kraju, liczącą ponad 2400 jednostek, sieć własnych placówek w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, których mieszkańcy w największym stopniu są narażeni na skutki wykluczenia cyfrowego. To dla nas bardzo ważny projekt, ponieważ brak kompetencji cyfrowych jest jedną z największych barier dla pełnego wykorzystaniu potencjału nowych technologii w Polsce oraz szybkiego wzrostu gospodarczego
-powiedział Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, otwierając Centrum w Sosnowcu.

Poczta Polska jest sygnatariuszem Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, zainicjowanego przez MAC w 2013 r. oraz współzałożycielem inicjatywy Thinktankcyfrowy.pl, mającej na celu wspieranie cyfryzacji polskiej gospodarki. Poczta konsekwentnie wykorzystuje i udoskonala rozwiązania z obszaru nowych technologii. Strategia spółki na najbliższe lata jest oparta o rozwój pocztowych usług cyfrowych, obsługę handlu e-commerce oraz usługi finansowe.

- Dwa tygodnie temu Poczta Polska i Ministerstwo Administracji i cyfryzacji podpisały deklarację współpracy w zakresie budowy usług e-administracji i rozwijania kompetencji cyfrowych obywateli. To kolejna inicjatywa, która ma na celu realizację naszej misji (POCZTA POLSKA - ZAUFANA, BLISKA, BEZPIECZNA. DORĘCZAMY ZADOWOLENIE) tym razem w przestrzeni cyfrowej. Pokazaliśmy już wspólnie z Bankiem Pocztowym, jak korzystając z zaufania naszych klientów,  można zwalczać wykluczenie w obszarze usług bankowych. Cieszymy się, że w obszarze cyfrowym naszym partnerem zostało Ministerstwo, które skupia w swojej domenie najważniejsze inicjatywy w zakresie cyfryzacji naszego kraju – powiedział Ireneusz Piecuch, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

W Centach Aktywności Cyfrowej obywatele będą mieli dostęp do usług z obszaru e-goverment m.in.:

  • Zakładanie i potwierdzanie Profilu Zaufanego. Jest to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych;
  • Platforma Usług Elektronicznych (PUE) - umożliwia korzystanie przez internet z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na portalu  internetowym pue.zus.pl. można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu - uzyskać informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, sprawdzić wszystkie dane zamieszczone na koncie w ZUS oraz złożyć i odebrać niezbędne dokumenty oraz rozliczyć składki w systemie (ePłatnik);
  • Zakładanie firmy poprzez CEIDG oraz przeglądanie rejestru;
  • Weryfikacja dowodu rejestracyjnego;
  • Weryfikacja prawa jazdy;

Dostęp przez całą dobę z bezpłatnego Wi-Fi nie tylko w samej placówce w godzinach jej funkcjonowania ale również po jej zamknięciu w obrębie budynku Poczty Polskiej.