@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska wyda znaczki z Madonnami Kresowymi
Filatelistyka

Poczta Polska wyda znaczki z Madonnami Kresowymi

Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczki z serii „Madonny Kresowe”. Tegoroczna emisja jest dedykowana Matce Bożej Kochawińskiej i Matce Bożej Drohobyckiej. Znaczki wejdą do obiegu 14 sierpnia.

W czasie II wojny światowej i kilka lat po niej wielu naszych rodaków z dawnych polskich Kresów; z Podola, Wołynia, Polesia czy Wileńszczyzny było zmuszonych do opuszczenia swoich domostw i zasiedlenia tzw. ziem odzyskanych. W niepewną przyszłość zabierali ze sobą to, co najcenniejsze; swoją kulturę, tradycję i wiarę, która w nierozerwalny sposób była związana z rzeźbami i obrazami z Madonnami pochodzącymi z ich dotychczasowych kościołów i cerkwi. Każdy z obrazów przeszedł inną drogę, spotkały go inne losy; jednak wciąż, nierozerwalnie łączy je miejsce pochodzenia.

Poczta Polska swoją emisją przypomina o tradycji i o regionach, w których wciąż żyje oddanie i kult Matki Bożej - mówi Agnieszka Kłoda-Dębska, zastępca dyrektora Biura Marketingu i Filatelistyki w Poczcie Polskiej.

Nowa emisja znaczków „Madonny Kresowe”, zaprojektowana przez artystę plastyk Agnieszkę Sancewicz wejdzie do obiegu 14 sierpnia. Znaczki o wartości 1,75 zł i 4,20 zł wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie 200 tys. szt. każdego. Arkusze sprzedażne zawierają 9 znaczków. Poczta Polska wyda również koperty FDC, tzw. koperty pierwszego dnia obiegu oraz datowniki stosowane w Urzędach Pocztowych Warszawa 1 oraz Gliwice 1.