Poczta Polska rozwija się wraz z e-commerce

Poczta Polska stawia na obsługę sklepów internetowych i przygotowuje nowe, kompleksowe rozwiązanie dla e-commerce.

W 2013 r. przesyłki nadawane przez sklepy internetowe odpowiadały prawie za 25% rynku paczkowo-kurierskiego w Polsce, a z tej puli Poczta Polska obsłużyła ok. 31% przesyłek. Jednak Poczta Polska nie zatrzymuje się na samej wysyłce paczek, ale postanowiła wykorzystać rozwój e-commerce do zaproponowania dodatkowych usług.

Nowością jest połączenie wysyłki z usługami bankowymi, ubezpieczeniowymi i e-usługami. – Takie połączenie wpisuje się w trend, który już może być obserwowany w Europie, czyli pełną integrację usług dla sektora e-commerce, zamiast tradycyjnego koncentrowania się operatorów pocztowych na transporcie i doręczaniu paczek, co miało miejsce w początkowych fazach rozwoju handlu w Internecie – mówi Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej.

e-commerce pod parasolem Poczty Polskiej

Nowa oferta parasolowa Poczty Polskiej zakłada, że klienci e-commerce będą mieli dostęp do całej gamy usług Grupy Poczty Polskiej, a więc do wysyłki paczki (Poczta Polska), konta, kredytu (Bank Pocztowy), polisy (Ubezpieczenia Pocztowe) oraz e-usług (Envelo). Korzyść z tego rozwiązania jest taka, że im więcej usług znajdzie się w jednym koszyku, tym mniejszy będzie koszt jednostkowy poszczególnych usług.

Dodatkowo, Poczta Polska będzie oferować swoim klientom za pomocą specjalnej platformy możliwość łatwego zwrotu towaru zakupionego w Internecie. Warto przy okazji zauważyć, że Poczta Polska uruchomiła najnowocześniejszą w Europie platformę cyfrowych usług pocztowych - Envelo (Neokartka, Neofaktura, Neorachunki) - i planuje oferowanie w jej ramach kolejnych produktów.

W 2013 roku aż o prawie 60% wzrósł wolumen usługi kurierskiej Pocztex w stosunku do 2012 roku. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu m.in. takich usług, jak mobilny kontakt z klientem (powiadamianie za pomocą SMS-a i e-maila), odprawianie paczek przez Internet (Elektroniczny Nadawca) oraz internetowe śledzenie paczek.

Skuteczna realizacja strategii

Poczta Polska zmienia się jednak nie tylko w dziedzinie obsługi handlu internetowego, ale także wprowadza nowości na innych polach. W 2013 r. Poczta Polska przeznaczyła 250 mln zł na inwestycje rozwojowe (w stosunku do 190 mln w latach 2011 – 2012), czyli na unowocześnienie logistyki (rozwój floty samochodowej) i sieci sprzedaży, a także na informatyzację i inwestycje kapitałowe. W kolejnych latach Poczta Polska planuje dalszy wzrost inwestycji. Udało się także obniżyć o ponad 160 mln zł koszty działalności Grupy Poczty Polskiej. Inwestycje w kapitał ludzki wyniosły w 2013 r. 217 mln zł, czyli o ponad 100 mln zł więcej niż w 2012 r. – Warto podkreślić, że 2013 rok pomimo negatywnych trendów rynkowych był czwartym z rzędu, w którym Poczta Polska odnotowała dodatni wynik finansowy – podkreśla Piotr Michalski, członek Zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za rachunkowość i finanse. – Spółka jest rentowna, a jej sytuacja finansowa stabilna – dodaje.

Grupa Poczty Polskiej w 2013 roku poprawiła także wyniki finansowe (w ujęciu porównywalnym, przy wyłączeniu inwestycji rozwojowych w kapitał ludzki), mimo niższych o 3,4% przychodów, które przekroczyły 6,5 mld zł. Grupa rekompensowała spadek przychodów redukcją kosztów, które w 2013 roku spadły o 4 % do poziomu 6,3 mld. W ujęciu księgowym spadek ten wyniósł 2,5% i osiągnął poziom 6,4 mld zł.

Porównywalny wynik brutto Grupy Poczty Polskiej wyniósł w 2013 roku blisko 200 mln zł, przy niecałych 160 mln zł rok wcześniej. Księgowy wynik brutto Grupy Poczty Polskiej wyniósł w 2013 roku 94 mln zł.

Poczta Polska od 2011 roku konsekwentnie realizuje strategię, której celem jest zbudowanie silnej grupy pocztowo-logistycznej-finansowej.