Usługi i produkty

Od dziś kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych także poprzez placówki pocztowe

Złożenie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej oraz uzyskanie informacji na temat ubezpieczeń społecznych – takie możliwości będą mieli klienci Poczty Polskiej dzięki zusomatom - interaktywnym urządzeniom zainstalowanym w wybranych placówkach pocztowych. Dziś rusza pilotażowy projekt, w którym weźmie udział łącznie pięć placówek pocztowych zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie i Opolu.

Projekt jest efektem porozumienia podpisanego między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Pocztą Polską. Klienci będą mogli korzystać z zusomatów w placówkach poczty przez najbliższy rok.

- Naszym celem strategicznym jest satysfakcja klienta. Jestem przekonany, że sama elektronizacja kontaktu z ZUS, zrealizowana za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, której częścią są zusomaty, nie wystarczy. Poszukujemy nowych dróg kontaktu z naszymi klientami. Jednym z najbardziej obiecujących projektów jest współpraca z Pocztą Polską. Akcja udostępnienia urzędomatów w placówkach poczty ma na celu przede wszystkim zwiększenie zainteresowania obywateli nowymi usługami świadczonymi przez ZUS poza siedzibą Zakładu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii – mówi Dariusz Śpiewak, Członek Zarządu ZUS odpowiedzialny za IT i obsługę klientów.

Placówki pocztowe, do których trafią zusomaty dostępne będą dla klientów przez całą dobę - (tak jak w blisko 150 placówkach ZUS, gdzie zusomaty funkcjonują już od dwóch lat.

- Poczta Polska chce być blisko klientów. Dlatego unowocześniamy ofertę i sposoby komunikacji. Mocno rozwijamy  segment e-usług pocztowych i rozwiązań pozwalających klientom na samodzielne załatwianie spraw na poczcie o dowolnej porze, bez konieczności kontaktu z pracownikami firmy. Mam tu na myśli chociażby samoobsługowe strefy gdzie klienci przez całą dobę mogą nadać lub odebrać przesyłkę oraz zapoznać się z ofertą grupy kapitałowej Poczty Polskiej – podkreśla Ireneusz Piecuch, wiceprezes Poczty Polskiej. - Zusomaty pomogą ułatwić i przyspieszyć kontakt naszym klientom z tak ważnym ogniwem administracji państwowej, jakim bez wątpienia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dodaje Ireneusz Piecuch.

Poprzez zusomaty w placówkach pocztowych klienci będą mogli m.in.:

• złożyć w formie papierowej dowolny dokument i wniosek z zakresu zadań realizowanych przez ZUS – w tym dokumenty ubezpieczeniowe i otrzymać potwierdzenie ich złożenia,

• skorzystać z serwisów internetowych Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) i jej funkcjonalności (pue.zus.pl, www.zus.pl, http://e-inspektorat.zus.pl/, http://www.mojaskladka.zus.pl/, http://mojaemerytura.zus.pl/),

• skontaktować się bezpłatnie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej.

Urządzenia posiadają szereg komponentów ułatwiających korzystanie, takich jak monitor dotykowy, klawiaturę z wbudowaną myszką, przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika. Urządzenie jest także przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Pierwszy zusomat został zainstalowany w placówce przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie. Kolejne pojawią się wkrótce w: Gdańsku, Rzeszowie, Opolu oraz Lublinie.