@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska wydaje znaczek z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego

Poczta Polska wydaje znaczek z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego

Poczta Polska włącza się w inicjatywy, które upamiętniają wielkich Polaków i wydaje znaczek z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego. Obchody Roku Jana Karskiego 2014 są również objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Autorką projektu znaczka Poczty Polskiej poświęconego Janowi Karskiemu jest Agata Tobolczyk. Znaczek o wartości: 4,20 zł został wydany w nakładzie 300.000 sztuk.

W tym roku przypada 100 rocznica urodzin Jana Karskiego, urodzonego w Łodzi jako Jan Romuald Kozielewski. To jeden z najwybitniejszych Polaków XX wieku, bohater II wojny światowej, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, Obywatel Stanów Zjednoczonych, honorowy Obywatel Państwa Izrael. Jan Karski jest często określany jako „człowiek, który chciał powstrzymać Holokaust”.

Pełniąc rolę emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, Jan Karski dostarczył w 1942 r. przywódcom i rządom państw alianckich udokumentowany raport o tragicznej sytuacji i planowej eksterminacji Żydów prowadzonej przez niemieckich okupantów. W raporcie znajdowała się także prezentacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz jego unikalnego charakteru w skali okupowanej Europy. Po wojnie Karski osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych.

Świadectwo życia, misji i dzieła uczyniło profesora Karskiego wybitną postacią w skali międzynarodowej, a bogate dziedzictwo jakie pozostawił posiada wymiar ponadczasowy. 6 grudnia ubiegłego roku Sejm RP ustanowił rok 2014 Rokiem Jana Karskiego.

Znaczek z Janem Karskim wszedł do obiegu 24 kwietnia.