Z elektronicznego potwierdzenia odbioru korzysta już blisko 100 firm

Z elektronicznego potwierdzenia odbioru korzysta już blisko 100 firm

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru to alternatywa dla papierowej (tzw. "żółtej zwrotki") formy potwierdzania odbioru przesyłek poleconych oraz przesyłek firmowych poleconych. Informacja o odbiorze listu poleconego jest udostępniania praktycznie od ręki. Dzięki elektronicznej usłudze już blisko 100 firm ma dokładną informację o statusie swoich przesyłek, a liczba klientów zainteresowanych tą usługą ciągle rośnie.

Z tej formy informacji o statusie przesyłki korzystają m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa windykacyjne. – W skali miesiąca odnotowujemy blisko 100 procentowe wzrosty wysyłanych potwierdzeń dostarczenia lub zwrotu przesyłki poleconej – mówi Kinga Dobrzyń, dyrektor Biura Rozwoju Usług Listowych w Poczcie Polskiej. – Nadawcy chcą mieć pełną informację o doręczeniu przesyłki poleconej lub o jej zwrocie.

Elektroniczne potwierdzenie ważne także w sądzie

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru jest już także ważne dowodowo w sądach. W ciągu 12 miesięcy od nadania przesyłki z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru można otrzymać papierowy wydruk raportu, który będzie opatrzony podpisem upoważnionego pracownika i pieczęcią Poczty Polskiej.

Poczta oferuje również miesięczne raporty o nadanych przesyłkach i możliwość uzyskania kserokopii dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki z własnoręcznym podpisem odbiorcy w ciągu 5 lat od dnia nadania przesyłki z elektronicznym potwierdzeniem.

Takie wydruki wraz z poświadczeniem Poczty Polskie są prawnie wiążące w postępowaniach dowodowych przed sądami.