Poczta Polska rusza z masową sprzedażą polis pod własną marką

„Ubezpieczenia pocztowe” – pod taką marką są sprzedawane w sieci Poczty Polskiej ubezpieczenia komunikacyjne – OC, Autocasco, Assistance i NNW oraz pozostałe ubezpieczenia majątkowe. Jest to efekt umów zawartych przez Pocztę Polska z PTUW - Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych i MTU – Moim Towarzystwem Ubezpieczeń. Polisy można kupić zarówno w placówkach pocztowych jak i u listonoszy. Zmiana to efekt konsekwentnej realizacji strategii Poczty Polskiej, która zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży produktów bankowo - ubezpieczeniowych.

Nowa, atrakcyjna oferta ubezpieczeń komunikacyjnych – OC, Autocasco, Assistance i NNW została opracowana przez Pocztę Polską wspólnie z PTUW – Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych i MTU – Moim Towarzystwem Ubezpieczeń. Pozostałe produkty majątkowe, głównie ubezpieczenia mieszkań i domów będą oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowe, podmiot z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

– Rynek ubezpieczeń jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju Spółki. Nasza siła to zaufanie do marki Poczty Polskiej. Oferta jest prosta, przystępna cenowo, a co najważniejsze - obecna w największej sieci dystrybucyjnej w tym kraju – podkreśla Janusz Wojtas, członek Zarządu Poczty Polskiej, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. – Dziś mamy już duże osiągnięcia w rozwoju produktów bankowych – teraz przyszła pora na mocne uderzenie w segmencie ubezpieczeń – dodaje Janusz Wojtas.

Poczta Polska do mocnego uderzenia z ofertą ubezpieczeniową przygotowała nowy model dystrybucji. Ubezpieczenie pocztowe będą dostępne między innymi w 640 pocztowych strefach finansowych, czyli specjalnie wydzielonych miejscach w placówkach, z obsługą dedykowaną sprzedaży polis i produktów bankowych i ubezpieczeniowych. W pozostałych placówkach Poczta przeszkoliła asystentów – prawie 6 tys. osób, które już sprzedają produkty ubezpieczeniowe. Placówki pocztowe są wyposażone w aplikacje, które pozwalają na sprzedaż ubezpieczeń online w trakcie jednej wizyty Klienta. Siłą napędową sprzedaży ubezpieczeń będą także listonosze, mający bezpośredni kontakt z Klientami. Poczta Polska przygotuje specjalny proces sprzedaży dostosowany do specyfiki pracy listonosza, który będzie wspierany przez specjalnie opracowane aplikacje na urządzeniach mobilnych.